Access over 20 million homework & study documents

Theorie examen

Content type
User Generated
Rating
Showing Page:
1/20
Hoofdstuk 1, begripsbepaling
Verkeer: Alle weggebruikers
Weggebruikers: Iedereen die gebruik maakt van de weg
Voetganger: Weggebruikers die zich lopend voortbewegen of mensen die zich verplaatsen
door voorwerpen dat geen voertuig is (skeelers, skateboards en een kind onder de 12 op
een fiets). Gehandicaptenvoertuigen die op de stoep rijden moeten zich aan dezelfde regels
houden.
Bestuurders: Alle weggebruikers behalve voetgangers. (Als je iets bestuurd, bv: een paard
aan de hand of een kar)
Bestuurders van een motorvoertuig: Degene die het motorvoertuig bestuurt (Rij-instructeur is
bestuurder).
Motorrijtuig/voertuig: Als het voertuig een motor heeft is het een motorrijtuig (trams, treinen
en elektrische fietsen vallen hier niet onder).
Personenauto: Ontworpen voor het vervoeren van personen (Max 8 personen).
Motorfiets: Motorrijtuig/voertuig op 2 wielen.
Veiligheidscel: Constructie om persoon te beschermen voor letsel op een brom/motorfiets.
Driewielig motorvoertuig: Voertuig op 3 wielen.
Kampeerauto: Heeft; zitplaatsen, tafel, slaapaccommodatie, kookgelegenheid en
opbergfaciliteiten.
Bedrijfsauto: Voertuig dat is ontworpen om goederen te vervoeren (vrachtautos en
bestelautos).
Vrachtauto: Bedrijfsauto die meer als 3500 KG mag wegen.
Autobus: Ontworpen voor het vervoeren van meer als 8 personen (Max snelheid 80 KM/U).
Lijnbus: Bus ontworpen voor het openbaar vervoer (Max snelheid 80 KM/U).
T100-bus: Autobus die 100 KM/U mag.
Voertuigen: Zit een bestuurder in of aan.
Verkeersregelaars, verkeersbrigadiers: Personen die het verkeer regelen.
Bromfiets: Motorrijtuig op twee of drie wielen, heeft een geel kentekenplaat (Max 45 KM/U).
Snorfiets: Bromfiets dat max 25 KM/U mag en heeft een blauw kentekenplaat.
Brommobiel: Bromfiets of 4 wielen, een kleine auto en mag maximaal 45 KM/U.
Elektrische fietsen: Hebben een elektrische hulp mag maximaal 25 KM/U.
Speed-pedelec: Bromfiets, een fiets, mag op de rijbaan en mag max 45 KM/U.
Gehandicaptenvoertuig: Niet breder dan 1,10 M, geen bromfiets en max snelheid 45 KM/U.
Aanhangwagens: Voertuigen die door een ander voertuig worden voortbewogen.
Tram: Is aan de baan gebonden in een rails.
Voorrangsvoertuig: Een motorvoertuig dat zichtbare/geluidssignalen aan heeft (Blauw licht).
Altijd voor laten gaan.
Bestemmingsverkeer: Hebben een reisdoel naar een adres waarvan de weg gesloten is.
Militaire colonne: Het eerste motorvoertuig moet links en rechts een blauwe vlag hebben, de
ander alleen aan de rechterkant, de laatste moet links en rechts een groene vlag hebben.
Uitvaartstoet van motorvoertuigen: Moeten altijd een zwart vlaggetje hebben.
Doorgaande rijbaan: de weg zonder de invoeg/uitrijstroken, vluchtstroken en vluxhthavens.
Weefstrook: een invoegstrook dat direct een uitrijstrook wordt.
Invoegstrook: Wordt getekend door een blokmarkering, bestuurders voegen hier in de
doorgaande rijbaan.
Spitsstrook: Is met een doorgetrokken streep weergegeven. Een extra rijbaan die tijdens de
spits gebruikt mag worden en in geval van nood als vluchtstrook.

Sign up to view the full document!

lock_open Sign Up
Showing Page:
2/20
Uitrijstrook: Wordt getekend door een blokmarkering, bestuurders rijden hier van de
doorgaande rijbaan.
Vluchthaven of vluchtstrook: Is met een doorgetrokken streep weergegeven in geval van
nood kan je hier stoppen.
Busbaan, busstrook: Hier staat BUS of LIJNBUS, hier mogen alleen bussen rijden.
Fietsstrook: Rijbaan voor de fiets, hier is een fiets op afgebeeld.
Parkeerhaven, parkeerstrook: Langs de rijbaan een gedeelte waar je kan parkeren.
Rijbaan: Weggedeelte bedoeld voor rijdende voertuigen uitgezonderd van fietspaden.
Rijstrook: Een gedeelte op de rijbaan dat wordt aangegeven met lijnen.
Haaientanden: Hier moet je voorrang geven. Het bord hiernaast wordt hier vaak bij
weergegeven.
Verdrijvingsvlak: Geeft aan dat je hier niet meer kan rijden.
Puntstuk: Een wit vlak in de punt van een splitsing.
Kruispunt: Kruising.
Autoweg: Aan gegeven door het bord hiernaast.
Autosnelweg: Heeft gescheiden rijbanen en vluchtstroken en wordt aangegeven door
het bord hiernaast.
Parkeren: Is het laten stilstaan van een voertuig, je parkeert als je meteen uitstapt of
meteen goederen gaat laden of lossen. Een plek waar je dit kan doen wordt
aangegeven door het bord hiernaast.
Geslotenverklaring: Geeft aan dat je niet in de weg mag rijden, dit wordt aangegeven
door een rond wit bord met een rode rand (zie hiernaast).
Overweg: Een kruising van een spoorweg dit wordt aangegeven door een
andreaskruis, zie hiernaast.

Sign up to view the full document!

lock_open Sign Up
Showing Page:
3/20

Sign up to view the full document!

lock_open Sign Up
End of Preview - Want to read all 20 pages?
Access Now
Unformatted Attachment Preview
Hoofdstuk 1, begripsbepaling Verkeer: Alle weggebruikers Weggebruikers: Iedereen die gebruik maakt van de weg Voetganger: Weggebruikers die zich lopend voortbewegen of mensen die zich verplaatsen door voorwerpen dat geen voertuig is (skeelers, skateboards en een kind onder de 12 op een fiets). Gehandicaptenvoertuigen die op de stoep rijden moeten zich aan dezelfde regels houden. Bestuurders: Alle weggebruikers behalve voetgangers. (Als je iets bestuurd, bv: een paard aan de hand of een kar) Bestuurders van een motorvoertuig: Degene die het motorvoertuig bestuurt (Rij-instructeur is bestuurder). Motorrijtuig/voertuig: Als het voertuig een motor heeft is het een motorrijtuig (trams, treinen en elektrische fietsen vallen hier niet onder). Personenauto: Ontworpen voor het vervoeren van personen (Max 8 personen). Motorfiets: Motorrijtuig/voertuig op 2 wielen. Veiligheidscel: Constructie om persoon te beschermen voor letsel op een brom/motorfiets. Driewielig motorvoertuig: Voertuig op 3 wielen. Kampeerauto: Heeft; zitplaatsen, tafel, slaapaccommodatie, kookgelegenheid en opbergfaciliteiten. Bedrijfsauto: Voertuig dat is ontworpen om goederen te vervoeren (vrachtautos en bestelautos). Vrachtauto: Bedrijfsauto die meer als 3500 KG mag wegen. Autobus: Ontworpen voor het vervoeren van meer als 8 personen (Max snelheid 80 KM/U). Lijnbus: Bus ontworpen voor het openbaar vervoer (Max snelheid 80 KM/U). T100-bus: Autobus die 100 KM/U mag. Voertuigen: Zit een bestuurder in of aan. Verkeersr ...
Purchase document to see full attachment
User generated content is uploaded by users for the purposes of learning and should be used following Studypool's honor code & terms of service.

Anonymous
Awesome! Made my life easier.

Studypool
4.7
Trustpilot
4.5
Sitejabber
4.4

Similar Documents