Access over 20 million homework & study documents

B i thuy t tr nh nh m 3

Content type
User Generated
Rating
Showing Page:
1/16

Sign up to view the full document!

lock_open Sign Up
Showing Page:
2/16

Sign up to view the full document!

lock_open Sign Up
Showing Page:
3/16

Sign up to view the full document!

lock_open Sign Up
Showing Page:
4/16

Sign up to view the full document!

lock_open Sign Up
End of Preview - Want to read all 16 pages?
Access Now
Unformatted Attachment Preview
BÀI THUYẾT TRÌNH NHÓM 3 THÀNH VIÊN: - Nguyễn Thảo Nguyên - Nguyễn Thị Ngọc Thảo - Nguyễn Thị Thùy - Ngô Thị Trang - Trần Khánh Linh - Hoàng Bảo Châu - Nguyễn Thị Trang - Nguyễn Thị Trà My A - Nguyễn Ngọc Lan III. CHIẾN TRANH LAN RÔNG KHẮP THẾ GIỚI (TỪ THÁNG 6-1941 ĐẾN THÁNG 11-1942) 1. Phát xít Đức tấn công Liên xô. Chiến sự ở Bắc Phi Mặt trận Mặt trận Đức- Xô Viết Mặt trận Bắc Phi Thời gian Diễn biến chiến sự 22/6/1941 Đức tấn công Liên Xô. Với ưu thế về vũ khí và kinh nghiệm tác chiến, quân Đức tiến sâu và lãnh thổ Liên Xô. Tháng 12/1941 Nhân dân Liên Xô làm nên chiến thắng Mát-xco-va → Chiến lược “chiến tranh chớp nhoáng” của Đức bị phá sản. Mùa hè năm 1942 Đức tấn công phía Nam Liên Xô với mục đích đánh chiếm Xta-lin-grat. Tuy nhiên, Đức không đạt được mục đích này. Tháng 9-1940 Quân đội Italia đã tấn công Ai Cập Tháng 10/1941 Liên quân Mĩ – Anh giành thắng lợi trong trận En Ala-men, giành lại ưu thế trên mặt trận Bắc Phi, thực hiện phản công trên toàn mặt trận. 2. Chiến tranh Thái Bình Dương bùng nổ Thời gian 7/12/1941 Diễn biến chiến sự Nhật bất ngờ tấn công hạm đội Mỹ ở Trân Châu Cảng. → Chiến tranh Thái Bình Dương bùng nổ. Nh ...
Purchase document to see full attachment
User generated content is uploaded by users for the purposes of learning and should be used following Studypool's honor code & terms of service.

Anonymous
Excellent! Definitely coming back for more study materials.

Studypool
4.7
Trustpilot
4.5
Sitejabber
4.4