Access over 20 million homework & study documents

Piling larang modyul 7 james ryan miranda

Content type
User Generated
Rating
Showing Page:
1/3
JAMES RYAN L. MIRANDA
STEM 11 AMPERE
Panimula:
- Alam naman nating lahat kung gaano kalaki ang nawala at nabago dahil sa pandemyang ito.
Noong una ay halos lahat sa atin ay kinakabahan, at natatakot para sa kaligtasan ng lahat. Ako
rin ay kinabahan noon at kinakabahan oar in hanggang ngayon para sa kaligtasan ko at ng mga
taong malapit sa akin.
Mga Gabay na Tanong:
1. (link: https://www.youtube.com/watch?v=1MDvpeGYZ8g (Impormatibo- Benham Rise)
- Ang balita ay tungkol sa maaaring second wave na dulot ng pag-uwi ng mga kababayan nating
ofw. Ang sumunod na balita naman ay tungkol sa utos ng ERC na gumawa ng mas malinaw na bill ng
kuryente dahil sa mga reklamo ng mga mamamayan.
- Impormatibo dahil ang dalawang balita ay nagtala ng mga impormasyon na makatutulong sa
mga tagapakinig at ang bawat balita ay may lamang mga impormasyon.
- Wala naman akong malalim na reaksyon sa balitang nakalahad dahil ang balitang ito ay
naipalabas na dati pa at nalagpasan na natin ito.
3. https://www.youtube.com/watch?v=lnY3Cl1BBpw (Persweysib-McDonald’s
Commercial)
- Ang aking napanood ay tungkol sa panghihikayat ng McDo gamit ang isang adbertismo. Ginamit
ang kantang “Tuloy pa rin” para ipakitang tuloy pa rin talaga an gating buhay at mawawala ang mga
malulungkot na nakaraan kapag sa McDo tayo kumain.
- Persweysib, dahil parang inaakit tayo ng McDo na doon kumain.
- Nakakalungkot dahil malungkot ang unang bahagi ng bidyo at medyo masaya dahil hilig ko ring
kumain sa McDo.
4. https://www.youtube.com/watch?v=nUmpxyNroyw (Argumentatibo- Cayetano-Trillanes 2016 Vice
Presidential Debate)
- Ang aking napanood ay tungkol sa pagtatalo nina Cayetano at Trillanes tungkol sa susunod na
magiging president ng Pilipinas at ang mga plano nila para alisin ang krimen sa ating bansa.
- Argumentatibo, dahil may dalawang taong nagtatalo sa bidyo at parehas nilang binibigay ang
kanilang mga nasa isip.
- Wala naman akong malalim na reaksyon dito dahil wala naman ako sa posisyon para husgahan
ang mga nagawa ng mga taong nasa politika.

Sign up to view the full document!

lock_open Sign Up
Showing Page:
2/3
Gawain 2:
Reaksyon tungkol sa Pagtatalo ni Senador Cayetano at Senador Trillanes.
Pagkaunawa: Pagtatalo nina Cayetano at Trillanes sa isang debate na may temang patungkol sa susunod
na mamumuno sa ating bansa, ang presidente.
Saloobin: Para sa akin, ang mga bidyong katulad nito ay mahalaga dahil ito ay nakatutulong sa mga
mamamayan upang makapili nang maayos sa mga taong tumatakbo para sa ikauunlad ng ating bansa.
Pagkilos: Dahil sa bidyong ito, pumasok sa isipan ko ang tamang pagpili o pagboto para sa mas maayos
at mas maunlad na kinabukasan ng ating bansa.
Gawain 3:
Reaksyon 1:
Paksa: Giyera Laban Sa Droga
Uri ng Teksto: Ekspositori
Pangalan: James Ryan L. Miranda
Katangian at kabuluhan nito sa:
Sarili:
- Matutulungan nito ang aking sarili upang makapag-isip ng tama at makaiwas sa bawal na gamot.
Pamilya:
- Makatutulong ito sa mga pamilya upang maturuan nang maayos ang mga anak na umiwas sa
bawal na gamot at upang maturuan ang mga bata para maging isang mabuting tao.
Lipunan:
- Makatutulong ito sa lipunan upang maituro sa lahat ng mamamayan ang kahalagahan ng pag-
iwas sa bawal na gamot at ang tamang paraan sa pagpuksa nito.
Bansa:
- Makatutulong ito sa ating bansa upang maging malinis tayo sa isyu ng droga at maging maayos
ang ating bansang Pilipinas.
Daigdig:
- Makatutulong ito sa buong mundo upang maipaalam sa lahat ang mga mabubuting epekto ng
pag-iwas sa droga at ang mga masasamang dulot nito sa atin.

Sign up to view the full document!

lock_open Sign Up
Showing Page:
3/3

Sign up to view the full document!

lock_open Sign Up
Unformatted Attachment Preview
JAMES RYAN L. MIRANDA STEM 11 – AMPERE Panimula: - Alam naman nating lahat kung gaano kalaki ang nawala at nabago dahil sa pandemyang ito. Noong una ay halos lahat sa atin ay kinakabahan, at natatakot para sa kaligtasan ng lahat. Ako rin ay kinabahan noon at kinakabahan oar in hanggang ngayon para sa kaligtasan ko at ng mga taong malapit sa akin. Mga Gabay na Tanong: 1. (link: https://www.youtube.com/watch?v=1MDvpeGYZ8g (Impormatibo- Benham Rise) - Ang balita ay tungkol sa maaaring second wave na dulot ng pag-uwi ng mga kababayan nating ofw. Ang sumunod na balita naman ay tungkol sa utos ng ERC na gumawa ng mas malinaw na bill ng kuryente dahil sa mga reklamo ng mga mamamayan. Impormatibo dahil ang dalawang balita ay nagtala ng mga impormasyon na makatutulong sa mga tagapakinig at ang bawat balita ay may lamang mga impormasyon. Wala naman akong malalim na reaksyon sa balitang nak ...
Purchase document to see full attachment
User generated content is uploaded by users for the purposes of learning and should be used following Studypool's honor code & terms of service.

Anonymous
I was having a hard time with this subject, and this was a great help.

Studypool
4.7
Trustpilot
4.5
Sitejabber
4.4