Access over 35 million academic & study documents

Pagsulat week 4 done

Content type
User Generated
Rating
Showing Page:
1/3
P A G S U L A T S A F I L I P I N O S A P I L I N G L A R A N G A N A K A D E M I K
P a g e 1 | 3
This document is a property of University of Saint Louis Tuguegarao. It must not be reproduced or transmitted in any form, in whole or in part, without expressed written permission.
IV. GAWAING PAMPAGKATUTO
PANUTO: Basahing mabuti ang talambuhay ni Dr. Jose Rizal na makikita sa ibaba at
gawan ito ng pagbubuod. Ilapat ang mga katangian ng mahusay na pagbubuod at ang
limang hakbang nito. Gumawa ng sariling pamagat.
Si Jose Protasio Rizal ay ang Pambansang Bayani ng Pilipinas. Siya ay isinilang sa Calamba,
Laguna noong Hunyo 19, 1861. Ang kanyang mga magulang ay sina Ginoong Francisco
Mercado at Ginang Teodora Alonzo.
Ang kanyang ina ang naging unang guro niya. Maaga siyang nagsimula ng pag-aaral sa bahay
at ipinagpatuloy niya ang kanyang pag-aaral sa Biñan, Laguna. Nakapag tapos siya ng Batsilyer
sa Agham sa Ateneo de Manila noong Marso 23, 1876 na may mataas na karangalan.
Noong 1877, ipinagpatuloy niya ang kanyang pag-aaral sa Unibersidad ng Santos Tomas at
Unibersidad Central de Madrid hanggang sa matapos niya ng sabay ang medisina at pilosopia
noong 1885. Natuto rin siyang bumasa at sumulat ng iba’t ibang wika kabilang na ang Latin at
Greko. At nakapagtapos siya ng kanyang masteral sa Paris, France at Heidelberg, Germany.
Ang kanyang dalawang nobela Noli Me Tangereat El Filibusterismonaglalahad ng mga pang-
aabuso ng mga prayle sa mga Pilipino at mga katiwalian sa pamahalaan ng Kastila.
Noong Hunyo 18, 1892 ay umuwi ng Pilipinas si Dr. Jose P. Rizal. Nagtatag siya ng samahan
tinawag ito na “La Liga Filipina.” Ang layunin ng samahan ay ang pagkakaisa ng mga Pilipino at
maitaguyod ang pag-unlad ng komersiyo, industriya at agricultura.
Noong Hulyo 6, 1892, si Jose Rizal ay nakulong sa Fort Santiago at ipinatapon sa Dapitan noong
Hulyo 14, 1892. Apat na taon siya namalagi sa Dapitan kung saan nanggamot siya sa mga
maysakit at hinikayat niya ang mamamayan na magbukas ng paaralan. Hinikayat din niya ang
ito sa pagpapaunlad ng kanilang kapaligaran.
Noong Setyembre 3, 1896, habang papunta siya sa Cuba upang magsilbi bilang siruhano,
inaresto siya. Noong Nobyembre 3, 1896 ibinalik sa Pilipinas at, sa pangalawang pagkakataon,
ikinulong siya sa Fort Santiago.
Noong Disyembre 26, 1896, si Jose Rizal ay nahatulan ng kamatayan sa dahilang
nagpagbintangan siya na nagpasimula ng rebelyon laban sa mga Kastila.
Bago dumating ang kanyang katapusan naisulat niya ang Mi Ultimo Adios(Ang Huling Paalam)
upang magmulat sa mga susunod pang henerasyon na maging makabayan.
Noong Disyembre 30, 1896, binaril si Jose P. Rizal sa Bagumbayan (na ngayon ay Luneta).

Sign up to view the full document!

lock_open Sign Up
Showing Page:
2/3
P A G S U L A T S A F I L I P I N O S A P I L I N G L A R A N G A N A K A D E M I K
P a g e 2 | 3
This document is a property of University of Saint Louis Tuguegarao. It must not be reproduced or transmitted in any form, in whole or in part, without expressed written permission.
Pamantayan sa pagbubuod ng teksto.
Pamantayan
Natatangi
10-7 Puntos
Katamtamang
kagalingan
6-4 puntos
Nilalaman ng buong
Teksto
Ang kabuuan ng
teksto ay natalakay
ng mahusay sa
pagbubuod.
Ang teksto ay
natalakay ngunit may
mga impormasyong
hindi nailahad.
Elemento ng teksto
Natalakay at nailahad
ng maayos ang lahat
ng elemento ng
teksto sa ginawang
pagbubuod.
Natalakay at nailahad
ang ilang elemento ng
teksto sa ginawang
pagbubuod.
Paggamit ng sariling
pananalita
Kinakitaan ng
lubhang mahusay sa
paggamit ng sariling
pananalita sa
ginawang
pagbubuod.
Kinakitaan ng
katamtamang
paggamit ng
pananalita sa
ginawang
pagbubuod.

Sign up to view the full document!

lock_open Sign Up
Showing Page:
3/3

Sign up to view the full document!

lock_open Sign Up
Unformatted Attachment Preview
IV. GAWAING PAMPAGKATUTO PANUTO: Basahing mabuti ang talambuhay ni Dr. Jose Rizal na makikita sa ibaba at gawan ito ng pagbubuod. Ilapat ang mga katangian ng mahusay na pagbubuod at ang limang hakbang nito. Gumawa ng sariling pamagat. Si Jose Protasio Rizal ay ang Pambansang Bayani ng Pilipinas. Siya ay isinilang sa Calamba, Laguna noong Hunyo 19, 1861. Ang kanyang mga magulang ay sina Ginoong Francisco Mercado at Ginang Teodora Alonzo. Ang kanyang ina ang naging unang guro niya. Maaga siyang nagsimula ng pag-aaral sa bahay at ipinagpatuloy niya ang kanyang pag-aaral sa Biñan, Laguna. Nakapag tapos siya ng Batsilyer sa Agham sa Ateneo de Manila noong Marso 23, 1876 na may mataas na karangalan. Noong 1877, ipinagpatuloy niya ang kanyang pag-aaral sa Unibersidad ng Santos Tomas at Unibersidad Central de Madrid hanggang sa matapos niya ng sabay ang medisina at pilosopia noong 1885. Natut ...
Purchase document to see full attachment
User generated content is uploaded by users for the purposes of learning and should be used following Studypool's honor code & terms of service.

Anonymous
Just the thing I needed, saved me a lot of time.

Studypool
4.7
Indeed
4.5
Sitejabber
4.4