Access over 20 million homework & study documents

Tekekposisigamelan

Content type
User Generated
Rating
Showing Page:
1/1

Sign up to view the full document!

lock_open Sign Up
Unformatted Attachment Preview
De 03-12-2021 Du 03-12-2021 Ing tanah Jawa gamelan yaitu gamelan ageng lan sakabeh piranti gamelan digunakake kanggo nyawisake ganding gending Gunane kanggo iringan musik utawa genting ing sawijining pementasan umpamane wayang beuk wayag ulang wayang wong ketoprak tan-tanan adat lan liya-liyane Ana rupa- rapa gamelan kang digunakake saben ana acara utawa pementasan sekati yaiku 2 gong ageng 1 bedug 1 kempyang 1 Soron demung 2 Sarong nuk 2 sarong peking 1 sampur lan 1 bonang Gamelan nunggang yaiku gamelan sing nduweni telu nada Gamelan iki nduweni awak saka 4 racakan isine teli bonang gedhe 1 kenong japan, 2 bende, 1 pasang Lojeh 1 kendang gending 1 kendang penuntung lan loro gong Pada karo gamelan segati, gamelan nunggang kanggo nyambut adegan Sultan ngining dhayoh agung supitan tetesan manti, rempog macan grebegan lan liya-liya sekarsa dalem Gamelan jawa kanggo ngiringi penyajian gending ing jero pementasan karawitan bisa dipupyran dumadi pirang-pirang repetoar yaiku soran utawa gending-gending ingkang volume tabuhan sing atos Kekabeh perangkat gamelan ditabuh kajaba suling gender, gambang siter lan rebab Swaraning gamelan jenis iki dicawisake karo tempo tanggung seses lan antal Gamelan sing biyasane digunakake ing tanah Jawa nduweni akeh jenis lan cara nabuh yaiku ana sing volume keras lan ono sing lembut Jenis-jenising gamelan ana akeh saka piranti apa bae sing kang ditabuh lan piranti sing diutamakake ...
Purchase document to see full attachment
User generated content is uploaded by users for the purposes of learning and should be used following Studypool's honor code & terms of service.

Anonymous
Really helped me to better understand my coursework. Super recommended.

Studypool
4.7
Trustpilot
4.5
Sitejabber
4.4