Showing Page:
1/4
XTMFMT va TE Oltinko'l tuman bo’limiga qarashli 17-
umumta'lim maktabi 6-sinf o'quvchisi
_______________________________ning MATEMATIKA
fanidan test natijalari I-variant
1. 5
100
7
kasrni o’nli kasr ko’rinishida yozing.
A) 50,0 B)5,07 C) 5,7 D) 0,57
2. 0 butun mingdan sakkizni o’nli kasr ko’rinishida yozing.
A) 0,08 B) 0,0008 C)0,008 D) 0,8
3. x ning qanday natural qiymatlarida tengsizlik o’rinli
2,86<x<5,01
A) 2,3,4 B) 3,4 C) 2,3,4,5, D)3,4,5
4. metrda ifodalang: 4m 7sm
A) 4,7m B) 4,007m C) 40,7 m D)4,07m
5. Hisoblang: 3,75-2
A)1,75 B) 3,55 C) 3,73 D) 3,05
6. Hisoblang: 5+3,8+1,2
A) 11 B) 9 C)10 D) 12
7. EKUK (60:40) ni toping?
A) 60 B) 420 C)120 D) 40
8. Qo’shish qonunlaridan foydalanib, ifodaning qiymatini
toping? 0.571+(2.87+1.429)
A) 4.5 B) 5.42 C)4.87 D) 7.429
9. 24 sonining bo’luvchisi bo’lmagan sonni toping?
A) 1 B) 2 C) 6 D)9
10. Qaysi son 30 sonining bo’luvchisi va 3 sonining karralisi
ekanligini ko’rsating.
A)15 B) 10 C) 5 D) 1
11. Quyidagilarning qaysi biri 6 ga karrali
A)432 b) 267 C) 104 D) 332
12. Quyidagi sonlardan 2 ga ham, 3 ga ham, 5ga ham,
bo’linadigonini aniqlang.
A) 8016 B) 195 C)4050 D) 1113
Showing Page:
2/4
13. Mashina 3,25 soatda 228,8 km yo’l yuradi. Uning tezligini
toping.
A) 4,7 B)70,4 C) 17 D) 74
14. Tenglamani yeching: 6,9:4,6=x:5,4
A) 7,1 B) 7,7 C)8,1 D) 8,4
15. Buvisi 100 yoshda, nabirasi esa 28 yoshda. Necha yil oldin
nabirasi buvisidan 4 marta yosh bo’lgan?
A) 8 yil B) 5 yil C)4 yil D) 6 yil
16. Qaysi son 32 sonining bo’luvchisi bo’ladi.
A) 3 B) 5 C) 6 D)8
17 .
6
5
ga teng kasrni toping. A)
18
15
B)
13
10
C)
20
15
D)
12
5
18. Qisqarmas kasrni ko’rsating. A)
16
40
B)
60
84
C)
68
17
D)
19. EKUB (60:40) ni toping? A) 10 B) 50 C)20 D)120
20. Ko’paytirishning taqsimot qonunini qo’llab xisoblang:
0.2312+0.2712=________________________________________
21.EKUB ( 54:72) ni hisoblang.
______________________________________________________
22. EKUK ( 48:81) ni hisoblang.
______________________________________________________
23. Ayirishni bajaring. 1
3
4
=________________________
24. Ayirishni bajaring. 102
1
9
________________________________________________
25. Tenglamani yeching. X+2
2
11
=5
_________________________
Qiziqish ______
Showing Page:
3/4
XTMFMT va TE Oltinko'l tuman bo’limiga qarashli 17-
umumta'lim maktabi 6-sinf o'quvchisi
_______________________________ning MATEMATIKA
fanidan test natijalari II-variant
1. 4
100
7
kasrni o’nli kasr ko’rinishida yozing.
A) 40,0 B) 4,7 C)4,07 D) 0,57
2. 0 butun yuzdan sakkizni o’nli kasr ko’rinishida yozing.
A)0,08 B) 0,0008 C) 0,008 D) 0,8
3. x ning qanday natural qiymatlarida tengsizlik o’rinli
2,86<x<5
A) 2,3,4 B)3,4 C) 2,3,4,5, D) 3,4,5
4. metrda ifodalang: 4m 70sm
A)4,7m B) 4,007m C) 40,7 m D) 4,07m
5. Hisoblang: 1,75-1
A) 1,75 B) 3,55 C)0,75 D) 3,05
6. Hisoblang: 10+6,8+1,2
A) 21 B) 20 C)18 D) 19
7. EKUK (50:40) ni toping?
A)200 B) 420 C) 120 D) 20
8. Qo’shish qonunlaridan foydalanib, ifodaning qiymatini
toping? 0.571+(2.87+1.429)
A) 4.5 B) 5.42 C)4.87 D) 7.429
9. 24 sonining bo’luvchisi bo’lgan sonni toping?
A) 5 B) 7 C)8 D) 9
10. Qaysi son 30 sonining bo’luvchisi va 3 sonining karralisi
ekanligini ko’rsating.
A)10 B) 15 C) 5 D) 1
11. Quyidagilarning qaysi biri 6 ga karrali
A)432 b) 267 C) 104 D) 332
12. Quyidagi sonlardan 2 ga ham, 3 ga ham, 5ga ham,
bo’linadigonini aniqlang.
A) 8016 B) 195 C) 1113 D)4050
Showing Page:
4/4
13. Mashina 5,2 soatda 228,8 km yo’l yuradi. Uning tezligini toping.
A) 44 B) 70,4 C) 17 D) 74
14. Tenglamani yeching: 6,9:4,6=x:5,4
A) 7,1 B) 7,7 C)8,1 D) 8,4
15. Buvisi 88 yoshda, nabirasi esa 28 yoshda. Necha yil oldin
nabirasi buvisidan 4 marta yosh bo’lgan?
A)8 yil B) 5 yil C) 4 yil D) 6 yil
16. Qaysi son 35 sonining bo’luvchisi bo’ladi.
A) 3 B)5 C) 6 D) 8
17 .
6
5
ga teng kasrni toping. A)
18
15
B)
13
10
C)
20
15
D)
12
5
18. Qisqarmas kasrni ko’rsating. A)
16
40
B)
60
84
C)
68
17
D)
19. EKUB (60:40) ni toping? A) 10 B) 50 C)20 D)120
20. Ko’paytirishning taqsimot qonunini qo’llab xisoblang:
0.7722+0.2722=________________________________________
21.EKUB ( 54:72) ni hisoblang.
______________________________________________________
22. EKUK ( 48:81) ni hisoblang.
______________________________________________________
23. Ayirishni bajaring. 2
3
4
=________________________
24. Ayirishni bajaring. 112
1
9
________________________________________________
25. Tenglamani yeching. 2X+2
2
11
=5
_________________________
Qiziqish ______

Unformatted Attachment Preview

XTMFMT va TE Oltinko'l tuman bo’limiga qarashli 17umumta'lim maktabi 6-sinf o'quvchisi _______________________________ning MATEMATIKA fanidan test natijalari I-variant 7 1. 5 100 kasrni o’nli kasr ko’rinishida yozing. A) 50,0 B)5,07 C) 5,7 D) 0,57 2. 0 butun mingdan sakkizni o’nli kasr ko’rinishida yozing. A) 0,08 B) 0,0008 C)0,008 D) 0,8 3. x ning qanday natural qiymatlarida tengsizlik o’rinli 2,86
User generated content is uploaded by users for the purposes of learning and should be used following Studypool's honor code & terms of service.
Studypool
4.7
Trustpilot
4.5
Sitejabber
4.4