Showing Page:
1/16
73
Тенгсизликлар
1. (00-8-33) k нинг 4у
2
-3у+k=0 тенглама
ҳақиқий илидизларга эга бўлмайдиган энг
кичик бутун қийматини топинг.
А) 1 В) 3 С) 4 Д) 5 Е) 12
2. (01-8-10) Тенгсизликни ечинг.
( )
+
+
;
4
1
1);5,1)
4
1
;);
3
1
1);
3
1
1)
4
12
33
2
1
ED
CBA
x
x
x
3. (00-6-10) Тенгсизликни ечинг.
x
x
5,1
2
317
1
А)(-2,5;0) В)(-;-2,5)
С)(-;0) Д)хR Е)
4. (98-10-16) Функциянинг аниқланиш
соҳасини топинг.
( )
2
8
+
+
=
x
x
xf
А)(-;8) В)(-;8)
С)(-;-2)(-2;8)
Д)(-;-2)(-2;8)
Е)(-;-2)(-2;)
5. (98-12-20) Тенгламада х нинг қабул қилиши
мумкин блган қийматлар тўпламини
кўрсатинг.
65
1
3
7
3
4
2
++
=
+
+
+
xx
x
x
А)(-3;-2)(-2;) В)(-3;-2)
С)(-2;) Д)(-;-2)
Е)[-3;-2)(-2;)
6. (01-8-1) Тенгсизликнинг туб сонлардан
иборат нечта ечими бор?
4
4
3
1
+
x
А)6 В)5 С)4 Д)3 Е)7
7. (02-11-4) а нинг қандай қийматларида
ифода мусбат бўлади?
( )
)
16
1
)
16
1
)
16
1
)1)
88
3
2
3
2
EaD
aCaBaA
а
8. (98-2-17) Қуйида келтирилган
тенгсизликлардан бири
-а>b-2x
тенгсизликка тенг кучли эмас?
А)5x-a>b В)6x-2a>2b-4x
С)3x>a+b-2x Д)5x>a+b
Е)a-3x>2x-b
9. (02-2-10) Тенгсизликни қаноатлантирадиган
энг катта бутун сонни топинг.
А)-1 В)-1 С)-3 Д)-4 Е)3
10. (02-3-18) Тенгсизликни қаноатлантирувчи
энг кичик бутун манфий сон нечага тенг?
4
1
8
51
6
2
10
86
8 +
+
+
xxx
А)-6 В)-7 С)-5 Д)-4 Е)-8
11. (01-7-15) m нинг қандай қийматларида
=
=
myx
myx
32
1
тенгламалар системасининг ечимида у
мусбат бўлади?
( )
( ) ( )
;)
3
5
;);2)
;2
3
5
;)2;
2
5
)
EDC
BA
12. (03-11-64)
2
1
3
3
27
6
72 xxx
+
тенгсизликнинг бутун сонлардан иборат
ечимларидан энг каттасини кўрсатинг.
А)2 В)-1 С)1 Д)0 Е)-2
Showing Page:
2/16
74
Чизиқли тенгсизликлар системаси
1. (97-7-25) Тенгсизликлар системасини ечинг.
( )
( ) ( )
+
+++
10282
61573
2
xxx
xx
А)(-11;2] В)[-2;7) С)(-7;-2]
Д)[2;11) Е)(-;-7)
2. (96-1-22) Тенгсизликлар системаси неча
бутун ечимга эга?
( )
+
1132
543
xx
x
А)5 В)3 С)4 Д)2 Е)6
3. (00-6-22) у нинг қандай қийматларида
3
12 y
касрнинг қиймати (-1;1) оралиққа
тегишли бўлади?
А)(-1;2) В)(0;2) С)(-1/2;1) Д)(-2;2)
Е) тўғри жавоб келтирилмаган.
4. (97-3-25) Тенгсизликлар системасини ечинг.
( )
( ) ( )
++
7142
310532
2
xxx
xxx
А)[2;12,5) В)[2,5;) С)[-3;2)
Д)(-2,5;3) Е)ечимга эга эмас
5. (97-6-14) Тенгсизликлар системаси бутун
ечимларинингўрта арифметигини топинг.
+
154320
1937
xx
xx
А)3,5 В)7 С)4 Д)3
Е)
3
1
E)4D)3C)4B)7A)3,5
6. (96-6-16) Тенгсизликлар системасининг энг
катта бутун ечимини топинг.
+
84
222
x
x
А)4 В)3 С)-11 Д)-12 Е)-10
7. (96-7-25) Тенгсизликлар системасини ечинг.
( ) ( )
( )
++++
xxx
xxx
316743
31101
2
А)[-3;5) В)(2;4] С)[-6;6]
Д)[6;) Е) ечимга эга эмас
8. (96-7-73) Тенгсизликлар системаси нечта
бутун ечимга эга?
( )
++
34132
543
xx
x
А)1 В)2 С)4 Д)6 Е)3
9. (96-10-23) Тенгсизликлар системаси нечта
бутун ечимга эга?
( )
+
2315
132
xx
x
А)4 В)5 С)3 Д)8 Е)2
10. (97-1-14) Тенгсизликлар системаси бутун
ечимларининг ўрта арифметигини топинг.
+
+
xx
xx
31832
1225
А)3 В)2,5 С)2 Д)1,5 Е)1,2/3
11. (97-2-16) Тенгсизликлар системасининг
энг кичик бутун ечимини топинг.
+
153
128
x
x
А)-5 В)-3 С)-6 Д)-4 Е)3
12. (97-8-16) Тенгсизликлар системасининг
барча бутун ечимлари кўпайтмасини
топинг.
+
66
124
y
y
А)2 В)6 С)-6 Д)-2 Е)0
13. (97-10-25) Тенгсизликлар системасини
ечинг.
( )
( ) ( )
++++
+
5232
18334
2
xxx
xx
А)(4;7] В)(-;-7) С)(-4;) Д)[-7;-4) Е)
14. (97-11-14) Тенгсизликлар системаси бутун
ечимларининг ўрта арифметигини топинг.
++
4578
4312
xx
xx
А)2 В)2,5 С)1,5 Д)0,75 Е)3
15. (97-12-15) Тенгсизликлар системасининг
энг катта ва энг кичик ечимларининг
йиғиндисини топинг.
13
262
x
x
А)17 В)16 С)18 Д)19 Е)15
16. (98-1-1) Тенгсизликнинг барча натурал
ечимларини топинг.
6798:103<54+6x<9156^109
А)2;3;4 В)4;5;6 С)3;4 Д)4;5 Е)3;4;5
Showing Page:
3/16
75
17. (98-1-6) Қўш тенгсзликни ечинг.
-3<2-5x<1
А)(-1;0,2) В)(-1;-0,2 С)(-0,2;1)
Д)(0,2;1 Е)(1;2)
18. (98-1-22) Тенгсизликлар системаси нечта
бутун ечимга эга?
+
+
3
4
2
14
3
32
4
5
yy
yy
А)6 В)5 С)4 Д)3 Е)1
19. (98-3-15) Тенгсизликлар системасининг
бутун ечимлари йиғиндисини топинг.
++
+
10213
421
xx
xx
А)9 В)5 С)20 Д)21 Е)19
20. (98-7-37) Тенгсизликлар системаси бутун
ечимларининг йиғиндисини топинг.
+
7
4
3
54
1
xx
xx
А)12 В)9 С)7 Д)8 Е)1
21. (98-8-1) Ушбу 1256:314<9x-322976:96
тенгсизликнинг барча натурал ечимларини
топинг.
А)4;5;6 В)5;6;7 С)6;7;8 Д)7;8 Е)4;5;6;7
22. (98-8-6) Қўш тенгсизликни ечинг.
-4<2-4x<-2
А)(-1,5;-1) В)(1;2) С)(0;1)
Д)(1;1,5) Е)(-1,5;0)
23. (98-8-22) Тенгсизликлар системаси нечта
бутун ечимга эга?
+
+
5
4
4
1
3
5
2
3
yy
yy
А)5 В)4 С)3 Д)2 Е)1
24. (99-5-9) Функциянинг аниқланиш соҳасига
тегишли барча бутун сонларнинг
йиғиндисини топинг.
xx
y
=
95
1
А)35 В)28 С)32 Д)30 Е)21
25. (00-9-18) Функциянинг аниқланиш
соҳасига тегишли барча бутун сонларнинг
йиғиндисини топинг.
xx
xx
y
++
=
53
21
А)12 В)8 С)7 Д)4 Е)
26. (98-10-40) Системанинг энг катта бутун ва
энг кичик бутун ечимлари йиғиндисини
топинг.
+
864
1732
x
x
А)8 В)11 С)12 Д)9 Е)10
27. (98-10-63) Тенгсизликлар системасининг
бутун ечимлар йиғиндисини топинг.
+
xx
xx
3322
225
А)0 В)1 С)2 Д)3 Е)4
28. (98-11-25) Тенгсизликлар системасининг
бутун ечимлар йиғиндисини топинг.
( )
673
2324,0
xx
xx
А)10 В)5 С)6 Д)8 Е)7
29. (01-1-67) Тенгсизликлар системасининг
бутун ечимлар йиғиндисини топинг.
++
126
14
xx
xx
А)8 В)10 С)12 Д)14 Е)16
30. (01-8-14) Тенгсизликлар системасини
ечинг.
))
5
4
;)
5
4
;
19
8
);
19
8
)
2313
6
51
4
23
ERxD
CBA
xx
xx
31. (98-12-35) Тенгсизликлар системаси бутун
ечимларининг йиғиндисини топинг.
+
52
1
32
1
xx
xx
А)2 В)3 С)-1 Д)-3 Е)1
32. (99-4-14) Тенгсизликлар системасининг
энг катта бутун ечимини кўрсатинг.
Showing Page:
4/16
76
+
x
x
x
x
x
21
5
82
02
4
5
А)-1 В)1 С)2 Д)-2 Е)0
33. (99-8-9) Қуйидаги
5<x<98
тенгсизликни қаноатлантирувчи ва
бўлувчиси 12 га тенг бўлган нечта натурал
сон мавжуд?
А)8 В)10 С)12 Д)6 Е)14
34. (99-8-79) Тенгсизлик нечта натурал ечимга
эга?
17,556:5,7y<31,465:3,5
А)1 В)2 С)4 Д)5 Е)6
35. (99-9-24) Тенгсизликнинг энг катта бутун
ечими энг кичик бутун ечимидан қанча
катта?
+
13314
1732
x
x
А)17 В)19 С)16 Д)12 Е)18
36. (99-10-12) Тенгсизликнинг энг катта ва энг
кичик ечимларининг ўрта пропорционал
қийматини топинг.
+
++
4243
752
чч
чч
А)2 В)10 С)4 Д)6 Е)8
37. (02-9-23) Тенгсизликлар системасининг
ечимлари тўпламидан иборат кесманинг
узунлигини топинг.
( ) ( )
+
3
1
1
8
27
12
35
3159
2
xx
xxx
А)3 В)4 С)3,25 Д)4,25 Е)3,5
38. (02-12-7) Тенгсизликлар системасининг
натурал сонларда нечта ечими бор?
++
1435
243
xx
xx
А)1 В)2 С)3 Д)4 Е)0
39. (02-12-8) х нинг
( )
( ) ( )
+
+
15,0
3
4
3232,0
1
2
2
525,0
x
x
x
x
x
тенгсизликлар системасини
қаноатлантирувчи энг катта бутун
қийматини топинг.
А)-9 В)-8 С)7 Д)9 Е)8
40. (02-2-11) Тенгсизликлар системаси бутун
ечимларининг ўрта арифметигини топинг.
027
0102
x
x
А)16 В)18 С)17 Д)15 Е)14
41. (03-3-9) Тенгсизликлар системасининг
бутун сонлардан иборат ечимлари
йиғиндисини топинг.
( )( )
( )( )
+
+
6251515
163212
2
2
xxxx
xxxx
А)6 В)7 С)9 Д)12 Е)15
42. (03-11-66) Тенгсизликлар системасининг
бутун сонлардан иборат ечимлари нечта?
( )( ) ( )( )
1
6
21
4
3
4322
+
+
++
xx
xxxx
А)7 В)8 С)6 Д)9 Е)12
Showing Page:
5/16
77
Орлиқлар усули
1. (96-9-10) Функциянинг аниқланиш
соҳасини топинг.
( )
( )( )
xx
xx
y
+
=
42
1
А)[-1;0](2;4] В)(-1;0)[2;4]
С)(-1;0][2;4]
Д)(-;-1)(0;2)(4;)
Е)(-;-1][0;2)(4;)
2. (96-3-25) Тенгсизликни ечинг.
( )( )
032 + xx
А)(-;2)(3;) В)(-;-3)(2;)
С)(-;-2)(3;) Д)(-;) Е)(0;)
3. (96-6-23) Тенгсизликнинг барча бутун
ечимлари йиғиндисини топинг.
( )( )
026 ++ yy
А)12 В)20 С)-12 Д)-20 Е)-9
4. (96-11-26) Тенгсизликни ечинг.
( )( )
021 + xx
А)(-;1)(2;) В)(0;) С)(-;-2)(1;)
Д)(-;) Е)(-;-1)(2;)
5. (96-12-26) Тенгсизликни ечинг.
( )( )
032 + xx
А)(-;) В)(-;-3)(2;) С)(0;)
Д)(-;-2)(3;) Е)(-;2)(3;)
6. (97-2-23) Тенгсизликнинг манфий бутун
ечимлари йиғиндисини топинг.
( )( )
( )
0
1
35
2
+
+
x
xx
А)-9 В)-12 С)-5 Д)-6 Е)-4
7. (97-5-23) Тенгсизликни ечинг.
0
2
1
x
x
А)(-;1)(2;) В)[1;2) С)(1;2) Д)(2;) Е)(-
;1](2;)
8. (97-5-24) Тенгсизликни ечинг.
( )( )
0
3
12
+
+
x
xx
А)(-;-3)[-2;1] В)(-2;-1) С)(-;-3]
Д)(-;-3](-2;1] Е)(-;-3)(-2;1)
9. (97-8-22) Тенгсизликнинг энг катта ва энг
кичик бутун ечимлари айирмасини топинг.
( )( )
( )
0
1
24
2
+
x
xx
А)6 В)4 С)5 Д)2 Е)3
10. (97-9-23) Тенгсизликни ечинг.
0
1
2
x
x
А)(1;2] В)[1;2) С)[1;2]
Д)(-;1) Е)(-;1]
11. (97-9-24) Тенгсизликни ечинг.
( )( )
0
1
53
+
+
x
xx
А)(3;-1][5;) В)(-3;-1)[5;)
С)[-3;-1)[5;) Д)[-3;-1) Е)[5;)
12. (97-12-22) Тенгсизликнинг энг катта ва энг
кичик бутун ечимлари йиғиндисини
топинг.
( )( )
( )
0
2
34
2
+
x
xx
А)1 В)-1 С)-2 Д)2 Е)7
13. (98-9-14) Тенгсизликлар системасининг
бутун ечимлари йиғиндисини топинг.
( )( )
( )
+
6
0
1
54
2
x
x
xx
А)3 В)4 С)-2 Д)-1 Е)5
14. (99-1-21) Қуйидаги тенгсизликлардан
қайсилари тенг кучли?
03)4
0
3
)3
0
1
3
)2;0
1
3
)1
2
2
+
+
x
x
x
x
x
x
x
А)2;3;4 В)1;2;4 С)1;4
Д)ҳаммаси Е)2;3
15. (99-5-13) Тенгсизликнинг барча бутун
ечимлари йиғиндисини топинг.
( )( ) ( ) ( )
04311
432
+ xxxx
А)6 В)7 С)8 Д)9 Е)11
16. (00-9-21) Тенгсизликнинг барча бутун
ечимлари йиғиндисини топинг.
( )( ) ( ) ( )
05123
432
++ xxxx
А)1 В)2 С)3 Д)4 Е)5
17. (01-3-35) Тенгсизликни ечинг.
0
2
1
+
x
x
Showing Page:
6/16
78
А)(-;-1] В)[-1;2) С)(-1;2]
Д)(2;) Е)(-;-1)[2;)
18. (01-6-15) Тенгсизликнинг барча бутун
ечимлари йиғиндисини топинг.
0
62
4
+
x
x
А)7 В)6 С)8 Д)5 Е) 4
19. (02-4-12) х нинг
( )
0
6
5
2
+
+
x
x
тенгсизликни қаноатлантирувчи энг катта
бутун қийматини топинг.
А)6 В)-6 С)5 Д)-5 Е)-7
20. (02-5-13) Тенгсизликни ечинг.
( )
0
3
1
2
+
x
xx
А)(-3;1] В)(-3;0)(0;1]
С)(-;-3){0}(1;)
Д)(-;-3){0}[1;)
Е)(-;-3)[1;)
21. (03-1-7) Тенгсизликни ечинг.
( )
( )
0
2
1
3
2
+
x
xx
А)(-1;0] В)(-2;1] С)(-2;0]
Д)(-2;0){1} Е)(-2;1){0}
22. (00-6-21) Функциянинг аниқланиш
соҳасини топинг.
2
2
1
44
x
xx
y
+
=
А)(-1;1) В)(-1;1){2} С)(-1;2)
Д)(-;-1){2} Е)(-;-1)(1;)
23. (00-7-21) Функциянинг аниқланиш
соҳасини топинг.
x
xxx
y
++
=
3
23
2
А)(0;1)[2;3] В)[0;1)(2;3) С)(0;1)(2;3)
Д)[0;1][2;3) Е)[2;3)
24. (96-3-70) Функциянинг аниқланиш
соҳасини топинг.
( )( )
( )
xx
xx
y
=
4
31
А)[0;1][3;4) В)(0;1][3;4) С)(0;1](3;4)
Д)(-;0)(1;3](4;)
Е)(-;0)[1;3](4;)
25. (96-12-68) Функциянинг аниқланиш
соҳасини топинг.
( )( )
( )( )
43
52
=
xх
xx
y
А)(2;3)(4;5) В)[2;3)(4;5]
С)(2;3][4;5]
Д)(-;2](3;4)[5;)
Е)(-;2)[3;4](5;)
26. (96-13-10) Функциянинг аниқланиш
соҳасини топинг.
( )( )
( )
1
42
+