Showing Page:
1/2
7-sinf, algebra.
(2 soatlik bayonnoma)
«_____» -____________, 20___-yil.
Mavzu: 6-nazorat ishi.
1. Darsning maqsadi: kvadratlar ayirmasining formulasi, ko‘paytuvchilarga ajratish usullari kabi
mavzular yuzasidan olgan BKM larini tekshirish.
2. Darsning usuli: yozma ish.
3. Darsning jihozi: DTS ko‘rgazmalari, tarqatma materiallar.
DARSNING BORISHI:
1. Tashkiliy qism: o‘quvchilar bilan salomlashish, tozalikni tekshirish, davomatni aniqlash,
o‘quvchilarning dars mashg‘ulotlariga ruhiy jihatda tayyorliklarini aniqlash.
2. Yangi mavzuning bayoni: (Ikki variantdagi yozma ish matni)
1-variant.
1) Ko‘paytirishni bajaring:
󰇜
󰇛

󰇜󰇛

󰇜

;
󰇜
󰇛
󰇜󰇛
󰇜
;
󰇜
󰇛
󰇜󰇛
󰇜
󰇛
󰇜󰇛
󰇜
;
󰇜
󰇛


󰇜󰇛


󰇜
󰇛

󰇜
󰇛

󰇜


.
2) Ko‘paytuvchilarga ajrating:
󰇜
󰇛
󰇜󰇛
󰇜
;
󰇜

󰇛
󰇜󰇛
󰇜
;
󰇜
󰇛

󰇜󰇛

󰇜
;
󰇜
󰇛

󰇜󰇛

󰇜
.
3) Hisoblang:

  
󰇛
 
󰇜

.
2-variant.
1) Ko‘paytirishni bajaring:
󰇜
󰇛
󰇜󰇛
󰇜
;
󰇜
󰇛
󰇜󰇛
󰇜
;
󰇜
󰇛
󰇜󰇛
󰇜
󰇛
󰇜󰇛
󰇜
;
󰇜
󰇛


󰇜󰇛


󰇜
󰇛

󰇜
󰇛

󰇜


.
2) Ko‘paytuvchilarga ajrating:
󰇜
󰇛
󰇜󰇛
󰇜
;
󰇜
󰇛
󰇜󰇛
󰇜
.
󰇜

󰇛
 
󰇜󰇛
 
󰇜
;
󰇜

󰇛
 
󰇜󰇛
 
󰇜
.
3) Hisoblang:

  
󰇛
 
󰇜

 .
Showing Page:
2/2
3. Uyga vazifa: kvadratlar ayirmasining formulasi, ko‘paytuvchilarga ajratish usullari kabi
tushunchalarni mustahkamlash uchun o‘tilgan mavzularni takrorlash, o‘qib o‘rganish va misollar
yechish.

Unformatted Attachment Preview

7-sinf, algebra. (2 soatlik bayonnoma) «_____» -____________, 20___-yil. Mavzu: 6-nazorat ishi. 1. Darsning maqsadi: kvadratlar ayirmasining formulasi, ko‘paytuvchilarga ajratish usullari kabi mavzular yuzasidan olgan BKM larini tekshirish. 2. Darsning usuli: yozma ish. 3. Darsning jihozi: DTS ko‘rgazmalari, tarqatma materiallar. DARSNING BORISHI: 1. Tashkiliy qism: o‘quvchilar bilan salomlashish, tozalikni tekshirish, davomatni aniqlash, o‘quvchilarning dars mashg‘ulotlariga ruhiy jihatda tayyorliklarini aniqlash. 2. Yangi mavzuning bayoni: (Ikki variantdagi yozma ish matni) 1-variant. 1) Ko‘paytirishni bajaring: 1) (𝑐 + 𝑑)(𝑐 − 𝑑) = 𝑐 2 − 𝑑2 ; 2) (𝑥 + 5)(𝑥 − 5) = 𝑥 2 − 25; 3) (𝑎 − 4)(4 + 𝑎) = (𝑎 − 4)(𝑎 + 4) = 𝑎2 − 16; 4) (3𝑥 2 𝑦 − 4𝑥𝑦 2 )(3𝑥 2 𝑦 + 4𝑥𝑦 2 ) = (3𝑥 2 𝑦)2 − (4𝑥𝑦 2 )2 = 9𝑥 4 𝑦 2 − 16𝑥 2 𝑦 4 . 2) Ko‘paytuvchilarga ajrating: 1) 36 − 𝑥 2 = (6 − 𝑥)(6 + 𝑥); 2) 𝑎2 − 25 = (𝑎 + 5)(𝑎 − 5); 3) 25𝑥 2 − 9 = (5𝑥 − 3)(5𝑥 + 3); 4) 4𝑎2 − 9 = (2𝑎 − 3)(2𝑎 + 3). 3) Hisoblang: 1012 − 202 ∙ 81 + 812 = (101 − 81)2 = 202 = 400. 2-variant. 1) Ko‘paytirishni bajaring: 1) (𝑝 + 𝑞)(𝑝 − 𝑞) = 𝑝2 − 𝑞 2; 2) (𝑎 + 3)(𝑎 − 3) = 𝑎2 − 9; 3) (7 + 𝑥)(𝑥 − 7) = (𝑥 + 7)(𝑥 − 7) = 𝑥 2 − 49; 4) (5𝑎𝑏 2 + 2𝑎2 𝑏)(5𝑎𝑏 2 − 2𝑎2 𝑏) = (5𝑎𝑏 2 )2 − (2𝑎2 𝑏)2 = 25𝑎2 𝑏4 − 4𝑎4 𝑏2 . 2) Ko‘paytuvchilarga ajrating: 1) 𝑦 2 − 1 = (𝑦 − 1)(𝑦 + 1); 2) 1 − 𝑏 2 = (1 − 𝑏)(1 + 𝑏). 3) 64𝑦 2 − 36𝑥 2 = (8𝑦 − 6𝑥)(8𝑦 + 6𝑥); 4) 81𝑎2 − 16𝑏 2 = (9𝑎 − 4𝑏)(9𝑎 + 4𝑏). 3) Hisoblang: 372 + 126 ∙ 37 + 632 = (37 + 63)2 = 1002 = 10 000. 3. Uyga vazifa: kvadratlar ayirmasining formulasi, ko‘paytuvchilarga ajratish usullari kabi tushunchalarni mustahkamlash uchun o‘tilgan mavzularni takrorlash, o‘qib o‘rganish va misollar yechish. Name: Description: ...
User generated content is uploaded by users for the purposes of learning and should be used following Studypool's honor code & terms of service.
Studypool
4.7
Trustpilot
4.5
Sitejabber
4.4