Showing Page:
1/2
Aim.Uz
1
INFORMATIKA FANIDAN TEST SAVOLLARI 10-SINF. I VARIANT
1.Murakkab dinamik sistemalarga nimalar kiradi?
A) Mashina B ) Kompyuterlar C) dastgoh D) boshqarish ob’ekti E) barchasi
2. Kibernetika paydo bo`lishiga kim asos solgan?
A)Nyuton B)Paskal C)N.Viner D)Pontryagin E)Bellman
3. Sezgi a’zolari va maxsus asboblar yordamida qabul qilingan ma’lumot qanday nomlanadi?
A) Algoritm B) Model C) Sistema D) Axborot E) sezish
4. Zamonaviy EXM lar nimalar asosida qurilgan ?
A) Lamralar yordamida V) diodlar yordamida S) Tranzistorlar yordamida
D) Mikrosxemalar yordamida E) Mikroprotsessorlar yordamida
5. E.X.M.da dastur qanday kodlanadi?
A) Ikkilik kodlashda B) Sakkizlik kodlashda C) O`nlik kodlashda
D) Oltilik kodlashda E) O`n oltilik kodlashda
6. nuqtalar o`rniga mos javobni toping. Ma`lumotlar qiymati va formatini foydalanish uchun qulay holatga keltirish jarayoniga …..
deyiladi
A) indeksli fayl B) ma`lumotlarni chegirish C) ma`lumotlarni tartiblash D) axborotni avtomatik izlash
7. Triggerlar nima?
A) Bu ikkita turg`un holatning birida turgan hamda teskari aloqa vositasiga ega bo`lgan kompyuter elementiga aytiladi
B) Oz kirishiga kelib kitayotgan ma`lum bir shakldagi signal yoli impulslarni saqlash uchun ishlatiladigan qurilma
C) Axborotni kodlaydigan qurima
D) Uruvchi, ignali harakatlanadigan “boshcha”ga ega bo`lgan chop etish qurilmasi
E) TJ Yo`q
8. O’n oltilik sanon sistemasidagi ABCD va DCBA sonlarining yi’gindisini toping.
A) 28887 B) 18887 C) 38887 D) 48887 E) 58887
9. Ikkilik sanoq sistemasidagi 101010 va 111111 so’nlarning ko’paytmasini toping.
A) 1010010101 B) 101001010110 C) 1010101010101 D) 10101010010 E) 111111000
10. Sakkizlik sanoq sistemasidagi 1656 va 2666 sonlarining ko’paytmasini toping.
A) 5201664 B) 4201664 C) 3201664 D) 2201664 E) 1201664
11. O’n oltilik sanon sistemasidagi ABCD va DCBA sonlarining ko’paytmasini toping.
A) 8420FEF2 B) 7420FEF2 C) 4420FEF2 D) 9420FEF2 E) FEF2
12. Haqiqiy jadval[A:N] nechta elementdan iborat?
A) M ta B) N ta C) M+N ta D) M*N ta E) ( N+1) *(M+1) ta
13. Kompyuterga hech qanday o`zgarish kiritmasdan matnlar bilan ishlashda lotin yozuviga asoslangan o`zbek yozuvini joriy etish
mumkinmi ?
A) yo`q B)Maxsus drayver ko`magida . C )Doimiy xotiraga o`zgartirish yo`li bilan
D) to’g’ri javob yo`q E) Ha
14. A = rost, B = yolg`on, C = rost, D = yolg`on bo`lsa, quyidagi mantiqiy ifoda natijasini aniqlang.
((A /\ B) V (C /\ D)) /\ (A V B)
A) rost B) yolg’on D) to’g’ri E) noto’g’ri E) rost va yolg’on
15. Ikkilik sanoq sistemasidagi 1010101010 va 1111111111 so’nlarning yig’indisini toping.
A) 11100011100 B) 11010101001 C) 11010101010 D) 1010101010 E) 1010101010
16. Qaysi qatorda faqat Web-brauzerlar berilgan?
A) Mosaic, Windows B) Opera, Url C) AdWiper, Netscape Navigator
D) Power Browser, Word E) Exsel, Internet Explorer
17. Multimedia dasturlariga ... taaluqli emas.
A) VolumeControl B) Scan Disk (Diagnostika)
C) Sound Recorder (Fonograf) D) CD-Player
E) To`g`ri javob keltirilmagan
18. Model so’zining ma’nosi nima?
_____________________________________________________________________________
19. Geometrik shakllar bilan ifodalangan algoritm qanday nomlanadi?
______________________________________________________________________________
20. Ixtiyoriy sanoq sistemasidagi sonni asosning darajalari bo’yicha yozib
hisoblaganda qanday asosli sanoq sistemasidagi son hosil bo’ladi ?
_____________________________________________________________________________
21. Tezkor xotira nimadan tashkil topgan?
_____________________________________________________________________________
22. Kodlash deb nimaga aytiladi?
________________________________________________________________________________
23. Sakkizlik sanoq sistemasidagi 1234567 va 7654321 sonlarining yig’indisini toping.
_________________________________________________________________________________
24. Mantiq nima?
_________________________________________________________________________________
Showing Page:
2/2
Aim.Uz
2
25. Respublikamizda kibernetika va hisoblash matematikasi yo`nalishiga birinchi bo`lib akademik bo`lgan olim?
_________________________________________________________________________________

Unformatted Attachment Preview

Aim.Uz INFORMATIKA FANIDAN TEST SAVOLLARI 10-SINF. I VARIANT 1.Murakkab dinamik sistemalarga nimalar kiradi? A) Mashina B ) Kompyuterlar C) dastgoh D) boshqarish ob’ekti E) barchasi 2. Kibernetika paydo bo`lishiga kim asos solgan? A)Nyuton B)Paskal C)N.Viner D)Pontryagin E)Bellman 3. Sezgi a’zolari va maxsus asboblar yordamida qabul qilingan ma’lumot qanday nomlanadi? A) Algoritm B) Model C) Sistema D) Axborot E) sezish 4. Zamonaviy EXM lar nimalar asosida qurilgan ? A) Lamralar yordamida V) diodlar yordamida S) Tranzistorlar yordamida D) Mikrosxemalar yordamida E) Mikroprotsessorlar yordamida 5. E.X.M.da dastur qanday kodlanadi? A) Ikkilik kodlashda B) Sakkizlik kodlashda C) O`nlik kodlashda D) Oltilik kodlashda E) O`n oltilik kodlashda 6. nuqtalar o`rniga mos javobni toping. Ma`lumotlar qiymati va formatini foydalanish uchun qulay holatga keltirish jarayoniga ….. deyiladi A) indeksli fayl B) ma`lumotlarni chegirish C) ma`lumotlarni tartiblash D) axborotni avtomatik izlash 7. Triggerlar nima? A) Bu ikkita turg`un holatning birida turgan hamda teskari aloqa vositasiga ega bo`lgan kompyuter elementiga aytiladi B) Oz kirishiga kelib kitayotgan ma`lum bir shakldagi signal yoli impulslarni saqlash uchun ishlatiladigan qurilma C) Axborotni kodlaydigan qurima D) Uruvchi, ignali harakatlanadigan “boshcha”ga ega bo`lgan chop etish qurilmasi E) TJ Yo`q 8. O’n oltilik sanon sistemasidagi ABCD va DCBA sonlarining yi’gindisini toping. A) 28887 B) 18887 C) 38887 D) 48887 E) 58887 9. Ikkilik sanoq sistemasidagi 101010 va 111111 so’nlarning ko’paytmasini toping. A) 1010010101 B) 101001010110 C) 1010101010101 D) 10101010010 E) 111111000 10. Sakkizlik sanoq sistemasidagi 1656 va 2666 sonlarining ko’paytmasini toping. A) 5201664 B) 4201664 C) 3201664 D) 2201664 E) 1201664 11. O’n oltilik sanon sistemasidagi ABCD va DCBA sonlarining ko’paytmasini toping. A) 8420FEF2 B) 7420FEF2 C) 4420FEF2 D) 9420FEF2 E) FEF2 12. Haqiqiy jadval[A:N] nechta elementdan iborat? A) M ta B) N ta C) M+N ta D) M*N ta E) ( N+1) *(M+1) ta 13. Kompyuterga hech qanday o`zgarish kiritmasdan matnlar bilan ishlashda lotin yozuviga asoslangan o`zbek yozuvini joriy etish mumkinmi ? A) yo`q B)Maxsus drayver ko`magida . C )Doimiy xotiraga o`zgartirish yo`li bilan D) to’g’ri javob yo`q E) Ha 14. A = rost, B = yolg`on, C = rost, D = yolg`on bo`lsa, quyidagi mantiqiy ifoda natijasini aniqlang. ((A /\ B) V (C /\ D)) /\ (A V B) A) rost B) yolg’on D) to’g’ri E) noto’g’ri E) rost va yolg’on 15. Ikkilik sanoq sistemasidagi 1010101010 va 1111111111 so’nlarning yig’indisini toping. A) 11100011100 B) 11010101001 C) 11010101010 D) 1010101010 E) 1010101010 16. Qaysi qatorda faqat Web-brauzerlar berilgan? A) Mosaic, Windows B) Opera, Url C) AdWiper, Netscape Navigator D) Power Browser, Word E) Exsel, Internet Explorer 17. Multimedia dasturlariga ... taaluqli emas. A) VolumeControl B) Scan Disk (Diagnostika) C) Sound Recorder (Fonograf) D) CD-Player E) To`g`ri javob keltirilmagan 18. Model so’zining ma’nosi nima? _____________________________________________________________________________ 19. Geometrik shakllar bilan ifodalangan algoritm qanday nomlanadi? ______________________________________________________________________________ 20. Ixtiyoriy sanoq sistemasidagi sonni asosning darajalari bo’yicha yozib hisoblaganda qanday asosli sanoq sistemasidagi son hosil bo’ladi ? _____________________________________________________________________________ 21. Tezkor xotira nimadan tashkil topgan? _____________________________________________________________________________ 22. Kodlash deb nimaga aytiladi? ________________________________________________________________________________ 23. Sakkizlik sanoq sistemasidagi 1234567 va 7654321 sonlarining yig’indisini toping. _________________________________________________________________________________ 24. Mantiq nima? _________________________________________________________________________________ 1 Aim.Uz 25. Respublikamizda kibernetika va hisoblash matematikasi yo`nalishiga birinchi bo`lib akademik bo`lgan olim? _________________________________________________________________________________ 2 Name: Description: ...
User generated content is uploaded by users for the purposes of learning and should be used following Studypool's honor code & terms of service.
Studypool
4.7
Trustpilot
4.5
Sitejabber
4.4