Showing Page:
1/4
Mongoler
Hur blev mongolerna så stora?
Djingis Khan, Erövringar
Vem var Djingis Khan och hur kunde han skapa det största riket i världen?
Djingis Khan skapade ett mongoliskt imperium.
Djingis Khan föddes runt år 1162 och döptes till Temujin efter en fiende hans far en gång
besegrat.
Kom från en utstött familj där pappan blev förgiftad av ett asiatiskt nomadfolk. Övergavs
tillsammans med hans bror och tillfångatogs som slavar. De slog sig sedan fria och Djingis
Khan dödade sin bror.
Djingis Khan fick förföljare och enade mongolerna till ett folk. Med Djingis Khan som nu
härskare över mongolerna började han erövra Nomadstam en efter en tills hans var den
enda som fanns kvar. Efter hans besegring mot deras huvudmotståndare tatarerna lät han
sig döda alla tartarer förutom barnen. Han trodde att de yngre skulle växa ifrån sina minnen
och växa upp till att bli trogna mongoler. Sedan fortsatte han att erövra mer i en större
utsträckning av världen.
År 1206 under ett stort möte vid floden Onon förklarades Temujin som kejsare och tillgavs
titeln Khan som betyder allhärskare det vill säga, härskare över allt som finns efter han
besegrat alla fiender på stäppen. Stäppområden är där nomadfolk ofta förekommer med
glest befolkade grupper på grund av det torra klimatet.
Djingis Khan är en girig man som är hänsynslös mot sina fiender. År 1225 hade hans armé
erövrat och nått huvudstaden Peking i Kina. Hans armétrupper färdades med hästar och när
hans trupper erövrade Centralasien och Persien använde de katapulter och stegar effektiv.
Hans folk plundrade och våldtog befolkningen och hans armé var slagkraftiga. Hans trupper
mördade folket i städerna de erövrade och de arbetade djärvt. Hans trupp delades sedan
upp till två och Djingis Khan fördes till Afghanistan tillsammans med ett fälttåg samtidigt som
andra halvan attackerade Ryssland.
Två år senare år 1227 dog Djingis Khan 65 år gammal som en hyllas nationalhjälte i
mongolernas historia. Inte för hans fräcka erövringar eller hur han satte skräck i fienderna,
utan för att han enade mongolerna. Hans rike kom att bli det största någonsin i världen och
man firar idag hans födelsedag i mongoliet i hans hyllning.
Källa:
https://www.so-rummet.se/kategorier/djingis-khan
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/djingis-khan
NE är ett uppslagsverk där forskare och experter står bakom faktan. Det är en
förstahandskälla som granskas och uppdateras regelbundet.
SO-rummet är en gratis, digital tjänst. Källan är en lärresurs som är den mest välsorterade
länkbibliotek för skolans samhällsorienterade ämnen.
Showing Page:
2/4
Filmklipp:
https://www.youtube.com/watch?v=9BGAHItVtz0
Historia om folket.
Vilka var mongolerna?
Bakgrund= Det var år 1100-talet som mongolerna och det närbesläktade den turkiska
folkgruppen bebodde sig i det nu som är Mongoliet. Men även delar av Sibirien och
nordvästra Kina. Att dessa folkgrupper var så splittrade håller på i århundrade och dessutom
slutet av 1100-talet, en mängd stora splittringar som ledde till nomadiserande stammar.
Innan djingis khan fick en så stor framgång och gjorde så att mongolerna enades med
varandra så fanns det inget stabilt statsbildning. Detta ledde till att det olika stammarna var
involverade i blodiga fejder med varandra. Djingis grundlade det mongoliska världsväldet
och genomförde flera krigståg som han lyckades ena det olika stammarna. Det var året 1206
som han erkändes vara ledaren för det mongoliska folket dock även det turkiska
folkgrupperna inom regionen. Folket mongolerna blev till ett ryttarfolk då vid genast efter 3
års åldern började man redan rida, detta ledde till att mongolerna tillbringade all sin tid på
hästryggen. Mongolernas hästar var väldig effektiva då dom kunde bära upp en ryttare upp
till 12 mil om dagen.
Källa
https://sv.wikipedia.org/wiki/Mongolv%C3%A4ldet#Bakgrund
Wikipedia. En fritt och öppet innehåll som skrivs och utvecklas av sina användare. Tillgång
till alla.
historia kejsardöme
Hur var kulturen och samhället ut för mongolerna?
Mongolväldet styrde av khanen tillsammans med khanens råd kurultai. Det
fanns också ett lagsystem som hett yassa
https://militarhistoria.se/medeltiden/mongolstormen
https://sv.wikipedia.org/wiki/Djingis_khan
https://www.so-rummet.se/kategorier/historia/medeltiden/mongolerna
Konsekvenser/eftermäle
Vilka konsekvenser och eftermäle har vi fått från mongolernas övervälde?
Mongolernas hastiga framfart och brutala stridstekniker ska ha skördat miljontals liv under
1200-talet. Forskare har försökt räkna på hur många som blivit mördade av mongolerna
under krigsåren och även om siffrorna är extremt svåra att fastställa uppskattar man att
Showing Page:
3/4
Kinas befolkning minskade med 50%. Den primära orsaken sägs då vara kriget med
mongolerna även om det såklart fanns fler anledningar (sjukdomar, etc). Mongolerna höll
även till i fler områden än dagens Kina och överlag beräknas det att krigen skapade
uppemot 40 miljoner dödsoffer även om siffrorna som sagt är väldigt vaga. Redan på den
tiden hade Kina en stor befolkning men den hade alltså kunnat vara ännu större idag utan
detta folkmord på miljontals kineser. Trots att just Kina drabbades så hårt av mongolerna så
pratas det idag i Kina om en förening mellan Kina och Mongolväldet hellre än en invasion.
Efter Djingis Khans död delades hans rike upp och hans fyra söner fick en del var, hela
Mongolriket styrdes dock fortfarande av samma person. Riket var då dubbelt så stort som
Romarriket när det var som störst.
Trots att mongolerna var så hårdhudade hade de en slags religionsfrihet som saknades i
Europa på den tiden. Därför kunde de tänka sig att släppa igenom kristna handelsmän långt
bort i Asien vilket ledde till en av dåtidens stora handelsvägar, Sidenvägen. Det var bland
annat där som dagens kände Marco Polo gjorde sina upptäcktsresor och dokumenterade allt
nytt han kom över. Polos skrifter har spelat en stor roll då de hjälpt dagens forskare att
fastställa hur Asien såg ut under 1300-talet. De väldetaljerade texterna må ha orsakat
honom trubbel under hans livstid men idag är det mycket tacksamt att han skrev de.
I Mongoliet hyllas Djingis Khan ännu idag som en nationalhjälte för att han enade
mongolerna för så länge sedan. Hans namn återfinns på gator och hotell, hans ansikte på
frimärken och vykort. På hans födelsedag hålls det stora fester i landets huvudstad och han
har inspirerat till många sånger, bland annat det svenska bandet “Vikingarna” som gjort låten
“Djingis Khan”.
Diskussion
Hur blev mongolerna så stora?
Efter att ha läst på om mongolerna så har vi kunnat svara på frågan om hur de kunde bli så
stora som de blev. Självklart var deras kanske mest inflytelserika härskare Djingis Khan
otroligt viktig för rikets framgångar. Det var han som lyckades ena de många olika
stammarna som fanns runt om i det som senare skulle bli Mongolriket. Tack vare föreningen
växte området, befolkningen ökade och det fanns då fler personer som kunde strida i armen
som då gjorde att riket kunde expandera ännu mer. När riket var intakt så började
utökningen av armen ordentligt. Barn blev vid endast tre års ålder placerade på hästryggen
och kunde därför bli skickliga ryttare. Hästar var något som användes flitigt av mongolerna.
De användes mellan och under strider vilket innebar att de kunde ta sig fram snabbt och
smidigt, det gav även ett visst övertag om de stötte på ett infanteri, alltså soldater som slogs
till fots.
https://sv.wikipedia.org/wiki/Mongolv%C3%A4ldet#Efter_Kublai_Khan
https://genius.com/Vikingarna-djingis-khan-lyrics
https://www.so-rummet.se/kategorier/historia/medeltiden/mongolerna#
https://www.so-rummet.se/kategorier/marco-polo#
Källdiskussion=
Den källan vi tänker specifik diskutera om är Wikipedia. Om man använder Wikipedia som
en källa måste man ha en åtanke om att Wikipedia är ingen traditionell källa jämfört med
böcker, tidningar eller webbsidor som är kontrollerade av myndigheter då dom troligtvist har
trovärdig information.
Showing Page:
4/4
Wikipedia har sina egna för- och nackdelar som exempelvis att alla har tillgång till att ändra
och lägga till skriven fakta som kan leda till ökad felaktig information på grund av att om vem
som helst kan skriva i webbsidan kan det vara så att en person som inte har full kunskap om
ett specifikt ämne, sprider vidare fakta som kanske inte alls stämmer, oftast vet man inte
heller vem som har skrivit det.
Tips på att ta reda på om faktan i Wikipedia stämmer är att kolla och se om samma fakta i
wikipedia nämns i andra källor, scrolla ner i WIkipedia där man nämner varifrån man fick
faktan alltså källförteckning, se när det senast blev redigerad och källans tendens alltså
vilket syfte har källan, uppfyller den syftet i källan är det en källa att förlita sig på. Men tillsist
räcker det inte att ange Wikipedia som källa bara.
SO-rummet
SO-rummet är en gratis hemsida som är öppen för alla att använda. Faktan på sidan skrivs
av sakkunniga i form av bland annat lärare och författare. Att sidan inte är ideell innebär att
de finns för människor, den är alltså inte vinstdrivande. De som skriver på sidan gör det
alltså enbart för att informera andra. Det är en seriös sida där man kan hitta det mesta från
de samhällsorienterade ämnena. Ansvariga för sidan sår namngivna, kontaktuppgifter och
datum för senaste uppdatering finns. Sidan riktar sig till lärare och elever på grundskole och
gymnasienivå. Den överensstämmer även med andra källor vi läst på.

Unformatted Attachment Preview

Mongoler Hur blev mongolerna så stora? Djingis Khan, Erövringar Vem var Djingis Khan och hur kunde han skapa det största riket i världen? Djingis Khan skapade ett mongoliskt imperium. Djingis Khan föddes runt år 1162 och döptes till Temujin efter en fiende hans far en gång besegrat. Kom från en utstött familj där pappan blev förgiftad av ett asiatiskt nomadfolk. Övergavs tillsammans med hans bror och tillfångatogs som slavar. De slog sig sedan fria och Djingis Khan dödade sin bror. Djingis Khan fick förföljare och enade mongolerna till ett folk. Med Djingis Khan som nu härskare över mongolerna började han erövra Nomadstam en efter en tills hans var den enda som fanns kvar. Efter hans besegring mot deras huvudmotståndare tatarerna lät han sig döda alla tartarer förutom barnen. Han trodde att de yngre skulle växa ifrån sina minnen och växa upp till att bli trogna mongoler. Sedan fortsatte han att erövra mer i en större utsträckning av världen. År 1206 under ett stort möte vid floden Onon förklarades Temujin som kejsare och tillgavs titeln Khan som betyder allhärskare det vill säga, härskare över allt som finns efter han besegrat alla fiender på stäppen. Stäppområden är där nomadfolk ofta förekommer med glest befolkade grupper på grund av det torra klimatet. Djingis Khan är en girig man som är hänsynslös mot sina fiender. År 1225 hade hans armé erövrat och nått huvudstaden Peking i Kina. Hans armétrupper färdades med hästar och när hans trupper erövrade Centralasien och Persien använde de katapulter och stegar effektiv. Hans folk plundrade och våldtog befolkningen och hans armé var slagkraftiga. Hans trupper mördade folket i städerna de erövrade och de arbetade djärvt. Hans trupp delades sedan upp till två och Djingis Khan fördes till Afghanistan tillsammans med ett fälttåg samtidigt som andra halvan attackerade Ryssland. Två år senare år 1227 dog Djingis Khan 65 år gammal som en hyllas nationalhjälte i mongolernas historia. Inte för hans fräcka erövringar eller hur han satte skräck i fienderna, utan för att han enade mongolerna. Hans rike kom att bli det största någonsin i världen och man firar idag hans födelsedag i mongoliet i hans hyllning. Källa: https://www.so-rummet.se/kategorier/djingis-khan https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/djingis-khan NE är ett uppslagsverk där forskare och experter står bakom faktan. Det är en förstahandskälla som granskas och uppdateras regelbundet. SO-rummet är en gratis, digital tjänst. Källan är en lärresurs som är den mest välsorterade länkbibliotek för skolans samhällsorienterade ämnen. Filmklipp: https://www.youtube.com/watch?v=9BGAHItVtz0 Historia om folket. Vilka var mongolerna? Bakgrund= Det var år 1100-talet som mongolerna och det närbesläktade den turkiska folkgruppen bebodde sig i det nu som är Mongoliet. Men även delar av Sibirien och nordvästra Kina. Att dessa folkgrupper var så splittrade håller på i århundrade och dessutom slutet av 1100-talet, en mängd stora splittringar som ledde till nomadiserande stammar. Innan djingis khan fick en så stor framgång och gjorde så att mongolerna enades med varandra så fanns det inget stabilt statsbildning. Detta ledde till att det olika stammarna var involverade i blodiga fejder med varandra. Djingis grundlade det mongoliska världsväldet och genomförde flera krigståg som han lyckades ena det olika stammarna. Det var året 1206 som han erkändes vara ledaren för det mongoliska folket dock även det turkiska folkgrupperna inom regionen. Folket mongolerna blev till ett ryttarfolk då vid genast efter 3 års åldern började man redan rida, detta ledde till att mongolerna tillbringade all sin tid på hästryggen. Mongolernas hästar var väldig effektiva då dom kunde bära upp en ryttare upp till 12 mil om dagen. Källa https://sv.wikipedia.org/wiki/Mongolv%C3%A4ldet#Bakgrund Wikipedia. En fritt och öppet innehåll som skrivs och utvecklas av sina användare. Tillgång till alla. historia kejsardöme Hur var kulturen och samhället ut för mongolerna? Mongolväldet styrde av khanen tillsammans med khanens råd kurultai. Det fanns också ett lagsystem som hett yassa https://militarhistoria.se/medeltiden/mongolstormen https://sv.wikipedia.org/wiki/Djingis_khan https://www.so-rummet.se/kategorier/historia/medeltiden/mongolerna Konsekvenser/eftermäle Vilka konsekvenser och eftermäle har vi fått från mongolernas övervälde? Mongolernas hastiga framfart och brutala stridstekniker ska ha skördat miljontals liv under 1200-talet. Forskare har försökt räkna på hur många som blivit mördade av mongolerna under krigsåren och även om siffrorna är extremt svåra att fastställa uppskattar man att Kinas befolkning minskade med 50%. Den primära orsaken sägs då vara kriget med mongolerna även om det såklart fanns fler anledningar (sjukdomar, etc). Mongolerna höll även till i fler områden än dagens Kina och överlag beräknas det att krigen skapade uppemot 40 miljoner dödsoffer även om siffrorna som sagt är väldigt vaga. Redan på den tiden hade Kina en stor befolkning men den hade alltså kunnat vara ännu större idag utan detta folkmord på miljontals kineser. Trots att just Kina drabbades så hårt av mongolerna så pratas det idag i Kina om en förening mellan Kina och Mongolväldet hellre än en invasion. Efter Djingis Khans död delades hans rike upp och hans fyra söner fick en del var, hela Mongolriket styrdes dock fortfarande av samma person. Riket var då dubbelt så stort som Romarriket när det var som störst. Trots att mongolerna var så hårdhudade hade de en slags religionsfrihet som saknades i Europa på den tiden. Därför kunde de tänka sig att släppa igenom kristna handelsmän långt bort i Asien vilket ledde till en av dåtidens stora handelsvägar, Sidenvägen. Det var bland annat där som dagens kände Marco Polo gjorde sina upptäcktsresor och dokumenterade allt nytt han kom över. Polos skrifter har spelat en stor roll då de hjälpt dagens forskare att fastställa hur Asien såg ut under 1300-talet. De väldetaljerade texterna må ha orsakat honom trubbel under hans livstid men idag är det mycket tacksamt att han skrev de. I Mongoliet hyllas Djingis Khan ännu idag som en nationalhjälte för att han enade mongolerna för så länge sedan. Hans namn återfinns på gator och hotell, hans ansikte på frimärken och vykort. På hans födelsedag hålls det stora fester i landets huvudstad och han har inspirerat till många sånger, bland annat det svenska bandet “Vikingarna” som gjort låten “Djingis Khan”. Diskussion Hur blev mongolerna så stora? Efter att ha läst på om mongolerna så har vi kunnat svara på frågan om hur de kunde bli så stora som de blev. Självklart var deras kanske mest inflytelserika härskare Djingis Khan otroligt viktig för rikets framgångar. Det var han som lyckades ena de många olika stammarna som fanns runt om i det som senare skulle bli Mongolriket. Tack vare föreningen växte området, befolkningen ökade och det fanns då fler personer som kunde strida i armen som då gjorde att riket kunde expandera ännu mer. När riket var intakt så började utökningen av armen ordentligt. Barn blev vid endast tre års ålder placerade på hästryggen och kunde därför bli skickliga ryttare. Hästar var något som användes flitigt av mongolerna. De användes mellan och under strider vilket innebar att de kunde ta sig fram snabbt och smidigt, det gav även ett visst övertag om de stötte på ett infanteri, alltså soldater som slogs till fots. https://sv.wikipedia.org/wiki/Mongolv%C3%A4ldet#Efter_Kublai_Khan https://genius.com/Vikingarna-djingis-khan-lyrics https://www.so-rummet.se/kategorier/historia/medeltiden/mongolerna# https://www.so-rummet.se/kategorier/marco-polo# Källdiskussion= Den källan vi tänker specifik diskutera om är Wikipedia. Om man använder Wikipedia som en källa måste man ha en åtanke om att Wikipedia är ingen traditionell källa jämfört med böcker, tidningar eller webbsidor som är kontrollerade av myndigheter då dom troligtvist har trovärdig information. Wikipedia har sina egna för- och nackdelar som exempelvis att alla har tillgång till att ändra och lägga till skriven fakta som kan leda till ökad felaktig information på grund av att om vem som helst kan skriva i webbsidan kan det vara så att en person som inte har full kunskap om ett specifikt ämne, sprider vidare fakta som kanske inte alls stämmer, oftast vet man inte heller vem som har skrivit det. Tips på att ta reda på om faktan i Wikipedia stämmer är att kolla och se om samma fakta i wikipedia nämns i andra källor, scrolla ner i WIkipedia där man nämner varifrån man fick faktan alltså källförteckning, se när det senast blev redigerad och källans tendens alltså vilket syfte har källan, uppfyller den syftet i källan är det en källa att förlita sig på. Men tillsist räcker det inte att ange Wikipedia som källa bara. SO-rummet SO-rummet är en gratis hemsida som är öppen för alla att använda. Faktan på sidan skrivs av sakkunniga i form av bland annat lärare och författare. Att sidan inte är ideell innebär att de finns för människor, den är alltså inte vinstdrivande. De som skriver på sidan gör det alltså enbart för att informera andra. Det är en seriös sida där man kan hitta det mesta från de samhällsorienterade ämnena. Ansvariga för sidan sår namngivna, kontaktuppgifter och datum för senaste uppdatering finns. Sidan riktar sig till lärare och elever på grundskole och gymnasienivå. Den överensstämmer även med andra källor vi läst på. Name: Description: ...
User generated content is uploaded by users for the purposes of learning and should be used following Studypool's honor code & terms of service.
Studypool
4.7
Trustpilot
4.5
Sitejabber
4.4