Showing Page:
1/19
Faculty of Economics Microeconomics 1 Supply and Demand
Solution 1
Hiệu đính: TS. Đặng Minh Phương Thực hiện: Nguyễn Thị Kim Tiên
1
BÀI TẬP 1
CUNG CẦU VÀ ỨNG DỤNG
Câu 1: Hãy sử dụng lý thuyết và đồ thị cung cầu để giải thích các trường hợp sau đây:
a) Giả sử thời tiết nóng bất thường làm cho đường cầu về kem dịch chuyển lên trên.
Giải thích tại sao giá kem lại tăng tới mức thị trường ổn định mới.
Thời tiết nóng mọi người muốn ăn kem nhiều hơn lượng cầu về kem tăng lên tại
mọi mức giá đường cầu dịch chuyển lên trên trong khi đường cung không đổi
điểm cân bằng dịch chuyển từ E
1
sang E
2
giá và lượng kem bán ra tăng lên.
b) Khi thông tin về vụ kiện Vedan gây ảnh hưởng đến môi trường được biết rộng rãi.
Theo tâm của người tiêu dùng trong thời đại ngày nay không chỉ chú trọng đến
chất lượng giá cả của sản phẩm, họ còn quan tâm đến công nghệ tạo ra sản
phẩm. Công nghệ sản xuất gây ô nhiễm môi trường sẽ bị tẩy chai. Do đó, tin tức
Vedan gây ô nhiễm trầm trọng làm cho người tiêu dùng thay đổi nh vi của họ. Cụ
thể những gia đình trước đây ưa chuộng Vedan sẽ thôi mua hoặc ít mua Vedan đi.
Làm cho lượng cầu Vedan giảm đường cầu Vedan dịch chuyển D1 lên D2 Cân
bằng mới tại giá P2 < P1 và sản lượng Q2 < Q1.
Q
1
Q
2
Q
O
D1
D2
S
E1
E2
P
P
1
P
2
Showing Page:
2/19
Faculty of Economics Microeconomics 1 Supply and Demand
Solution 1
Hiệu đính: TS. Đặng Minh Phương Thực hiện: Nguyễn Thị Kim Tiên
2
Bột ngọt là gia vị thiết yếu hằng ngày. Do đó, khi người tiêu dùng không mua Vedan
sẽ chuyển sang mua A-ji-no-mo-to hoặc một hãng bột ngọt khác. Ở đây, A-ji-no-mo-to
được xem là hàng hóa thay cho Vedan. Vì vậy, cầu Vedan giảm cầu A-ji-no-mo-to
tăng dịch chuyển đường cầu từ D1 lên D2 Tạo ra cân bằng thị trường mới cho bột
ngọt A-ji-no-mo-to, tại cân bằng mới E2 giá và sản lượng cao hơn cân bằng cũ.
(Đồ thị tương tự câu a)
c) Chỉ ra tác động của biến cố này đến thị trường cà phê:
- Hạn hán làm cho Tây Nguyên bị mất mùa cà phê
S
2
D
E
2
E
1
Q
2
Q
1
P
Q
P
2
P
1
P
2
P
1
Q
Q
2
Q
1
O
D2
D1
S
E2
E1
P
Showing Page:
3/19
Faculty of Economics Microeconomics 1 Supply and Demand
Solution 1
Hiệu đính: TS. Đặng Minh Phương Thực hiện: Nguyễn Thị Kim Tiên
3
Theo số liệu thống kê các sở NN&PTNT năm 2009 thì Tây Nguyên chiếm 95% lượng
cà phê cả nước. Khi hạn hán xảy ra làm mất mùa cà phê ở Tây Nguyên sẽ làm cho sản
lượng cà phê cả nước giảm, đồng thời làm cho giá thu mua tăng lên dịch chuyển
đường cung S1 lên S2 tại cân bằng mới E2 giá cao hơn nhưng sản lượng cân bằng thấp
hơn điểm cân bằng cũ.
- Người ta lai tạo ra cây pcho năng suất cao với chi phí đầu thấp Tương
tự, Nhờ tiến bộ khoa học kỹ thuật giống phê mới ra đời làm cho đường cung dịch
chuyển sang phải điểm cân bằng dịch chuyển giá giảm và sản lượng cân bằng tăng
lên. Tuy nhiên, chúng ta đều biết cây cà phê là cây công nghiệp dài hạn, nên sau 2 - 3 năm
thì mới cho thu hoạch. Nên trong ngắn hạn yếu tố này vẫn không làm ảnh hưởng đến
thị trường cà phê.
d) Thông tin dịch heo tai xanh trong cả nước.
Làm cho người tiêu dùng lo ngại về sức khỏe của mình họ sẽ ngưng (hoặc ít) ăn
thịt heo các sản phẩm từ heo lượng cầu thịt heo trong nước giảm dịch chuyển
đường cầu về gốc tọa độ giá và sản lượng tại cân bằng mới thấp hơn cân bằng cũ.
Thịt bò là hàng hóa thay thế đối với thịt heo. Người tiêu dùng không ăn thịt heo được
chuyển sang ăn thịt làm tăng ợng cầu thịt đồng thời cũng làm giá thịt tăng
đường cầu thịt bò dịch chuyển lên trên cân bằng mới giá sản lượng cao hơn.
(Đồ thị tương tự câu b)
e) Nhằm mục đích giảm bớt số người hút thuốc. Nhà hoạch định chính sách đưa ra
hai cách sau:
- Bắt buộc các hãng sản xuất phải ghi dòng chữ : “hút thuốc hại cho sức
khỏe” và cấm quảng cáo thuốc lá trên các phương tiện thông tin đại chúng.
- Đưa ra quy định cấm hút thuốc i công cộng công sở, nếu vi phạm phạt
hành chính 50.000 100.000 đồng.
Hãy phân tích tác động của hai chính sách trên đến thị trường thuốc lá.
Showing Page:
4/19
Faculty of Economics Microeconomics 1 Supply and Demand
Solution 1
Hiệu đính: TS. Đặng Minh Phương Thực hiện: Nguyễn Thị Kim Tiên
4
CS1: Cùng với việc cấm quảng cáo, nếu những lời cảnh báo trên thuyết phục
được những người hút thuốc hút ít hơn, đường cầu sẽ dịch chuyển sang trái từ
D
1
sang D
2
, nếu vẫn giữ mức giá là P
1
lượng cầu giảm xuống còn Q
2
.
CS2: Quy định cấm hút thuốc nơi công sở, công cộng nếu vi phạm sẽ bị phạt tài
chính đánh vào túi tiền của người tiêu dùng sẽ làm cho họ e ngại không dám
vi phạm. Đặc biệt những người làm việc nơi công sở hoặc thường xuyên
đến các nơi ng cộng họ không thời gian môi trường hút thuốc
giảm sử dụng thuốc cầu giảm dịch chuyển cầu xuống dưới (giả sử qui
định được thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả). Đồ thị tương tự trên.
Câu 2(10đ): Cung và cầu sản phẩm X được cho như sau:
Giá
Sản lượng cầu
Sản lượng cung
80
70
60
50
40
40
80
120
160
200
320
260
200
140
80
Q
O
D
2
D
1
P
Q
1
P
1
Q
2
Showing Page:
5/19
Faculty of Economics Microeconomics 1 Supply and Demand
Solution 1
Hiệu đính: TS. Đặng Minh Phương Thực hiện: Nguyễn Thị Kim Tiên
5
a) Thiết lập hàm số cung và cầu.
Giả sử đường cầu và đường cung về sản phẩm X là đường tuyến tính. Lần lượt có dạng
như sau:
D: Q
d
= a b*P
S: Q
s
= c + d*P
- Tại mức giá 80 và 70 ứng với lượng cầu là 40 và 80. Thay vào phương trình đường
câu ta được hệ phương trình:
40 = a b*80 a = 360
80 = a b*70 b = 4
Phương trình đường cầu là: Q
d
= 360 4*P
- Tương tự cho phương trình đường cung. Tại giá 80, 7 ứng với lượng cung là 320 và
260. Ta giải hệ phương trình:
320 = c + d*80 c = -120
260 = c + d*70 d = 6
Phương trình đường cung là: Q
s
= -120 + 6*P
Cách khác
Ta có:
/
.
/
Q Q Q p
p p p Q

==

= -b*(P/Q)
∆Q/∆P = - b
b = - (80-40)/(70-80) = 4
Tại giá P = 80, Q
d
= 40 thay vào phương trình đường cầu ta có:
40 = a - 4*80
a = 360
(Tương tự để tìm c, d trong đường cung)
b) Xác định giá cả cân bằng thị trường.
Cân bằng thị trường xảy ra khi cung bằng cầu:
Qs = Qd
-120 + 6*P = 360 4*P
Showing Page:
6/19
Faculty of Economics Microeconomics 1 Supply and Demand
Solution 1
Hiệu đính: TS. Đặng Minh Phương Thực hiện: Nguyễn Thị Kim Tiên
6
10*P = 480
P* = 48
Thay P = 48 vào phương trình đường cung hoặc cầu ta tìm được Q* = 168
Vậy giá và sản lượng cân bằng là P* = 48
Q* = 168
c) Tính hệ số co giãn của cung và cầu tại điểm cân bằng
Tại cân bằng P* = 48, Q* = 168
Độ co giãn cầu theo giá:
/
.
/
Q Q Q p
p p p Q

==

= -b*(P/Q) = - 4*(48/168) = - 1,143
Độ co giãn cung theo giá:
/
.
/
Q Q Q p
p p p Q

==

= d*(P/Q) = 6*(48/168) = 1,714
d) Nếu chính phủ ấn định giá P = 60 cam kết sẽ mua hết lượng thừa thì chính
phủ phải chi bao nhiêu tiền.
Khi Chính phủ ấn định giá P = 60 thì lúc đó trên thị trường:
Lượng cung: Q
s
= -120 +6*60 = 240
Lượng cầu: Q
d
= 360 4 *60 = 120
Lượng dư thừa (dư cung) = 240 – 120 = 120
Số tiền chính phủ phải trả là 120 *60 = 720
Câu 3:
Cơ quan kiểm soát giá thuê nhà của thành phố New York tìm ra phương trình tổng
cầu Q
D
= 100 5P, trong đó lượng cầu được tính bằng chục ngàn căn hộ giá giá
thuê trung bình hàng tháng, được tính bằng trăm đôla. quan này cũng nhận thấy rằng
việc Q tăng mức giá P thấp do nhiều gia đình 3 thành viên từ Long Island chuyển
vào thành phố và cần căn hộ. Ủy ban các nhà kinh doanh bất động sản của thành phố thừa
nhận rằng đây là một ước tính về cầu chính xác và cho biết phương trình cung:
Q
S
= 50 + 5P
Showing Page:
7/19
Faculty of Economics Microeconomics 1 Supply and Demand
Solution 1
Hiệu đính: TS. Đặng Minh Phương Thực hiện: Nguyễn Thị Kim Tiên
7
a) Nếu như quan Ủy ban trên phán đoán đúng về cung cầu thì giá thị
trường tự do bao nhiêu? Dân số Thành phố sẽ thay đổi nthế o nếu như
quan kiểm soát giá thuê nhà n định mức gtối đa đối với giá thuê trung bình
hàng tháng là 100$ tất cả những người không tìm được căn hộ sẽ rời khỏi thành
phố?
- Thị trường cân bằng ta có: Q
D
= Q
S
100 5P = 50 + 5P
P
*
= 500 ($); Q
*
= 750.000 (căn hộ).
- Khi ấn định mức giá trần thuê nhà 100$: thấp hơn giá cân bằng th
trường lượng cung nhà giảm đi, tình trạng vượt cầu xảy ra. Ứng với
mức giá thuê nhà 100$, lượng cung chỉ còn 550.000 (căn hộ). So với cân
bằng ngay thời điểm đó thì thiếu 200.000 căn hộ (so với lượng cầu tại mức
giá P = 100$ thì thiếu 400.000 Nếu tính 3 người/căn hộ 600.000
người sẽ phải rời khỏi thành phố.
P
(100$/căn hộ)
5
1
D
S
40
75
Q (chục ngàn căn hộ)
55
95
O
Showing Page:
8/19
Faculty of Economics Microeconomics 1 Supply and Demand
Solution 1
Hiệu đính: TS. Đặng Minh Phương Thực hiện: Nguyễn Thị Kim Tiên
8
b) Giả sử cơ quan kiểm soát giá thuê nhà chấp nhận ý muốn của Ủy ban các nhà kinh
doanh bất động sản ấn định giá thuê 900$ một tháng đối với tất cả các căn
hộ để cho các chnhà được hưởng một tỷ lệ lãi “công bằng”. Nếu như trong số
căn hộ tăng thêm trong dài hạn, bao gicũng 50% các căn hộ mới xây thì sẽ
có bao nhiêu căn hộ mới xây?
Trường hợp giá thuê nhà được ấn định 900$/tháng, lượng cung căn hộ là:
Q
S2
=950.000 (căn hộ): tăng 200.000 n hộ so với ợng cân bằng. Như vậy sẽ có
khoảng 100.000 căn hộ mới xây.
Tuy nhiên, lượng cầu chỉ mức Q
D2
= 550.000 căn hộ thị trường xảy ra tình trạng
vượt cầu 400.000 căn hộ
Câu 4:
Phần lớn cầu về các sản phẩm nông nghiệp của Mỹ từ các nước khác. Phương trình
tổng cầu: Q = 3550 266P, đường cầu trong nước là: Q
d
= 1000 46P. Cung trong nước
là Q = 1800 + 240P. Giả sử cầu về lúa mì xuất khẩu giảm 40%. P ($/giạ), Q (triệu giạ).
a) Nông dân Mỹ lo ngại về sự giảm sút của cầu xuất khẩu này. Điều sẽ xảy ra với
giá lúa mì trên thị trường tự do của Mỹ? Liệu những người nông dân có lý do để lo
ngại hay không?
75
Q (chục ngàn căn hộ)
95
P
(100$/căn hộ)
S
Showing Page:
9/19