Access over 20 million homework & study documents

B nh n tntc 1

Content type
User Generated
Rating
Showing Page:
1/10
BNH ÁN PH KHOA
I. HÀNH CHÍNH:
Họ tên: TRẦN THỊ Y. Năm sinh: 1993 (28 tuổi) PARA: 1011
Nghề nghiệp: Công nhân
Địa chỉ: quận Bình Tân, TP.HCM
Ngày, giờ nhập viện: 10h00 ngày 11/12/2021
Ngày, giờ làm bệnh án: 11h00 ngày 11/12/2021
II. LÝ DO NHP VIN:
- Tái khám vi chẩn đoán theo dõi Thai ngoài tử cung (T)
III. BNH S:
1. Kinh cui: 01/11/2021 Kinh áp cui: 04/10/2021
2. Quá trình bnh lý:
N1-N2 (6/12 - 7/12), bnh nhân đau bng âm liên tcvùng h v (T), không lan, khi phát
đột ngt lúc bệnh nhân đang ngh ngơi, không yếu t tăng giảm đau, không t mua thuc
ung. Không ra huyết âm đạo, không chóng mt, không bun nôn, không nôn, tiêu tiu bình
thưng.
N3 (8/12), bnh nhân tr kinh 7 ngày, th QS (+) nên đi khám ở Bnh vin Hoàn Hảo, được
siêu âm: không thy túi thai trong lòng t cung + thy khi echo hn hp cnh bung trng
(T) d=14*16mm và chẩn đoán Thai ngoài t cung (T), chuyn bnh viện Hùng Vương. Tại
Bnh vin Hùng Vương, bệnh nhân không đau bụng, không ra huyết âm đạo, đưc ch định
làm β-hCG cho kết qu 1519 IU/L; BN được tư vấn nhp viện theo dõi nhưng bnh nhân xin
v, hn tái khám sau 2 ngày.
N6 (11/12), bnh nhân đến tái khám. Bnh nhân còn đau bụng âm , không ra huyết âm đạo,
không chóng mt, tiêu tiểu bình thường.
IV. TIỀN CĂN:
1. Gia đình
- Chưa ghi nhận bất thường
2. Bn thân

Sign up to view the full document!

lock_open Sign Up
Showing Page:
2/10
a. Sn khoa
- BN đã lập gia đình
- PARA: 1011
- 1 lần sanh thường năm 2017 , đ tháng, con 3,4 kg; hu sn n.
- 1 lần TNTC năm 2019, không rõ bên, điều tr ni khoa MTX 1 liu.
b. Ph khoa
- Kinh nguyt: lần đầu có kinh năm 13 tuổi; kinh đều, chu k 28 ngày; hành kinh 2-3 ngày;
ng vừa; máu đỏ sm.
- Chưa ghi nhận tiền căn viêm nhiễm, phu thut ph khoa
- KHHGĐ:
+ Phương pháp tránh thai: xuất tinh ngoài âm đạo
+ Có s dng thuc tránh thai khn cp trong vòng 72 gi sau quan h khong 1 tháng
trước
c. Ni khoa
- Không đái tháo đường, tăng huyết áp
- Không bnh lý tuyến giáp
d. Ngoi khoa
- Chưa ghi nhận tiền căn ngoại khoa
e. Thói quen
- Không hút thuc lá
V. KHÁM LÂM SÀNG: 11h00 ngày 11/12/2021
1. Khám tổng quát
- Bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, tổng trạng trung bình, da niêm hồng
- Mạch 80 lần/phút; HA 120/80mmHg; Nhịp thở 20 lần/phút; Nhiệt độ 37 độ C
- Chiều cao 165cm; Cân nặng 52kg
- Không phù chi
- Hạch ngoại vi không sờ chạm
- Tuyến giáp không to
- Tim đều, rõ, không âm thi, không gallop.
- Phi trong, không rales.

Sign up to view the full document!

lock_open Sign Up
Showing Page:
3/10

Sign up to view the full document!

lock_open Sign Up
End of Preview - Want to read all 10 pages?
Access Now
Unformatted Attachment Preview
BỆNH ÁN PHỤ KHOA I. HÀNH CHÍNH: Họ tên: TRẦN THỊ Y. Năm sinh: 1993 (28 tuổi) PARA: 1011 Nghề nghiệp: Công nhân Địa chỉ: quận Bình Tân, TP.HCM Ngày, giờ nhập viện: 10h00 ngày 11/12/2021 Ngày, giờ làm bệnh án: 11h00 ngày 11/12/2021 II. LÝ DO NHẬP VIỆN: - Tái khám với chẩn đoán theo dõi Thai ngoài tử cung (T) III. BỆNH SỬ: 1. Kinh cuối: 01/11/2021 Kinh áp cuối: 04/10/2021 2. Quá trình bệnh lý: N1-N2 (6/12 - 7/12), bệnh nhân đau bụng âm ỉ liên tụcvùng hạ vị (T), không lan, khởi phát đột ngột lúc bệnh nhân đang nghỉ ngơi, không yếu tố tăng giảm đau, không tự mua thuốc uống. Không ra huyết âm đạo, không chóng mặt, không buồn nôn, không nôn, tiêu tiểu bình thường. N3 (8/12), bệnh nhân trễ kinh 7 ngày, thử QS (+) nên đi khám ở Bệnh viện Hoàn Hảo, được siêu âm: không thấy túi thai trong lòng tử cung + thấy khối echo hỗn hợp cạnh buồng trứng (T) d=14*16mm và chẩn đoán Thai ngoài tử cung (T), chuyển bệnh viện Hùng Vương. Tại Bệnh viện Hùng Vương, bệnh nhân không đau bụng, không ra huyết âm đạo, được chỉ định làm β-hCG cho kết quả 1519 IU/L; BN được tư vấn nhập viện theo dõi nhưng bệnh nhân xin về, hẹn tái khám sau 2 ngày. N6 (11/12), bệnh nhân đến tái khám. Bệnh nhân còn đau bụng âm ỉ, ...
Purchase document to see full attachment
User generated content is uploaded by users for the purposes of learning and should be used following Studypool's honor code & terms of service.

Anonymous
Goes above and beyond expectations!

Studypool
4.7
Indeed
4.5
Sitejabber
4.4