Showing Page:
1/4
Ang Kuba Ng Notre Dame
Ni Victor Hugo
I.
Ang nobelang “Ang Kuba Ng Notre Dame” ay isinulat ni Victor Marie Hugo na
isang mahusay na manunulat ng sanaysay, makata, nobelista, politiko, aktibitista at
artistang pangbiswal. Ang kanyang iba pang nobela katulad ng Les Miserables ay isa
ding ipinakilala sa labas ng bansang pransiya.
Layunin ng may akda na ipakita sa atin ang kagandahan ng bansang Pransiya at
iparamdam sa atin sa pamamagitan ng pagbabasa kung gaano ka-makapangyarihan ang
isang pag-ibig na kayang gawin ang lahat.
Paksa ng akda : Ipaalala satin na maging maingat sa taong pagkakatiwalaan.
Uri ng Panitikan : Piksyon (habang ang anyo nito ay(Akdang Tuluyan) -
Nobela
)
Mga Tauhan : Quasimodo, La Esmeralda, Claude Frollo, Phoebus, Pierre Gringoire,
Sister Gudule
Tagpuan : Cathedral ng Notre Dame (Ang iba pang mga pangyayari ay umiikot
lamang sa Cathedral)
Showing Page:
2/4
II. BUOD
Isang napakapangit na sanggol ang inabandona sa simbahan na pinag-usapan ng
mga mamamayan sa Paris. Inilarawan nila itong halimaw at anak ng demonyo. Sa dami
nang taong naroon, ang paring si Claude Frollo lamang ang nagmagandang loob na
kupkupin siya. Pinalaki at tinuruan niya itong bumasa at sumulat. Pinangalanan din
itong ‘Quasimodo’ ni Claude Frollo. Nang sumapit ang pagkabinata ni Quasimodo,
ginawang niya itong kampanero sa katedral ng Notre Dame. Lumipas ang maraming
taon, nang sumapit ang ikaanim na araw ng Enero, taong isang libo walumpu’t dalawa,
Nagkatipon tipon ang mga mamamayan sa malawak na espasyo ng katedral para
magdiwang para sa pagdiriwang ng Kahangalan. Sa kabilang banda, makikita si Pierre
Gringoire na ipinagmamalaki ang kanyang sarili sa mga taong manonood dahil siya
ang may likha ng nagaganap na pagtatahanghal. Hindi ito nagustuhan ng mga
mamamayan dahilan para sila ay lisanin ang katedral. Nanghinayang rito si Gringoire.
Sa labas ng katedral, Naitanghal si Quasimodo na maging ‘Papa ng Kahangalan’ sa
araw na iyon. Siya ay ipinarada at pinagtawanan ng mga tao, ngunit dahil wala siyang
marinig dulot nang patuloy na pagpapatunog ng kampana sa simbahan ng katedral.
Biglang dumating si Claude Frollo at ipinatigil ang parada. Kasabay noon na
pagdiriwang ng kahangalan, natutunghayan din ng mga manonood ang ang
pagtatanghal ni La Esmeralda. Nasilayan ni Gringoire ang kagandahan ni La
Esmeralda. Sa pag-uwi, habang binabagtas ni La Esmeralda ang daan ay nagtangkang
dakpin ni Quasimodo si La Esmeralda na utos ni Claude Frollo na matagal nang may
pagtingin sa kanya. Dumating si Phoebus at niligtas si La Esmeralda. Nadakip naman
si Quasimodo. Napangasawa ni Gingoire si La Esmeralda dahil niligtas siya nito. Nang
sumunod na araw, si Quasimodo ay nahatulang parusahan sa kanyang ginawa. Naisip
niya ang may kasalanan ng lahat ng ito, dahil sa makasariling kagustuhan ng umampon
sa kanya na si Claude Frollo. Nakaramdam ng uhaaw si Quasimodo at si La
Esmeralda lang ang may mabuting loob na siya ay painumin kahit na ito ay kanyang
munting pang ipahamak. Sa hindi kalayuan sumisigaw ang babaeng baliw na nawalan
ng anak maraming taon na ang nakakalipas na si Sister Gudule. Mraming panahon pa
ang lumipas, Tinalikuran ni Frollo ang pagpapari upang pag-aralan ang itim na mahika.
Nang nagkita na si Phoebus at La Esmeralda ay nakasunod si Claude Frollo. Sinaksak
niya si Phoebus at ang napagkamalang salarin ay si La Esmeralda. Nagtapat si Frollo
nang kanyang pag-ibig kay La Esmeralda ngunit hindi ito natanggap. Sumapit ang
pagpaparusa kay La Esmeralda at nilagpasan siya Phoebus. Bago pa sumapit ang
Showing Page:
3/4
pagbitay kay La Esmeralda ay kinuha ni Quasimodo ang tali at binitbit ito pataas. Sa
mga naunang pagkakataon ay inaalagaan ni Quasimodo si La Esmeralda ay hirap pa
niyang tignan ito ngunit nang lumipas ang marami pang araw, sa mga kabutihang
ipinakita ni Quasimodo, ay naging magkaibigan sila. Sa pagsugod ng mga tao sa
katedral para kuhain si Esmeralda ay gumawa si Quasimodo ng paraan sa pag-aakalang
ito ay kanilang papatayin. Sinamantala ni Frollo ang pagkakataong iyon para makalapit
kay La Esmeralda. Nagkakilala ang mag-inang si Sister Gudele at La Esmeralda.
Pinaslang ni Claude Frollo si La Esmeralda. Nang makita ni Quasimodo si La
Esmeralda na wala nang buhay, nawala siya sa katinuan at sinugod si Frollo dahil batid
niyang ito ang may gawa nang lahat ng nangyari. Mula sa tuktok ng tore, inihulog ni
Quasimodo si Claude Frollo, ang taong nagkupkop sa kanya. Mula noon ay hindi na
nakita pa si Quasimodo. Makalipas ang maraming taon, nakita ng isang lalaking
naghuhukay sa puntod ni La Esmeralda na nakayakap ang kubang si Quasimodo kay
La Esmeralda at sila ay parehas nang kalansay at abo.
III. Pagpapahalaga Ayon sa Nilalaman
Kahalagahang Sosyal at Kabuhayan : Mga aral na makukuha mula dito.
Kulturang Masasalamin : Mahilig ang bansang France sa mga pagdiriwang.
Pilisopiya : “Ang pagmamahal ng sobra sobra ay hindi dapat.”
Simbolismo : Isinisimbolo ni Claude Frollo ang mga taong hindi nag-iisip at padaloy
daloy lang sa masasamang pagpapasiya na nakakasama sa marami.
Showing Page:
4/4
IV. Teoryang Pampanitikan
Eksistensyalismo : Pagdiriwang ng mga mamamayan sa France ng kanilang mga
nakagawiang pista.
Romantisismo : Sobrang Pag-ibig ni Quasimodo kay La Esmeralda na pati siya ay
sumama sa kabilang buhay.
Realismo : Hindi pag-iimbestiga bago hatulan ng kaparusahan.
Humanismo : Pagkupkop ni Claude Frollo kay Quasimodo sa walang kagustuhan na
kuhain ito mula sa pagka abandona.
Feminismo : Ang kagandahang taglay ni Esmeralda dahilan para umibig si Claude
Frollo at Phoebus dito.
Sosyolohikal : Paglatag ng kaparusahan sa mga taong nakagawa ng mali.
Dekonstraksyon : Hindi dapat na pagsama ni Quasimodo sa libing ni La Esmeralda at
magkaroon ng mahaba pang buhay.
Historikal : Pagdiriwang ng mga nakagawiang pista.
Kultural : Pagtatanghal ni La Esmeralda ng sayaw.
V. Implikasyon
1.) Ipinapakita na huwag basta basta magtitiwala.
2.) Hindi basehan ang itsura sa pagmamagandang loob.
3.) Mga aral na makukuha mula dito.
4.) Pagtulong sa mga nangangailangan.
5.) Pagkakataon.

Unformatted Attachment Preview

Name: Description: ...
User generated content is uploaded by users for the purposes of learning and should be used following Studypool's honor code & terms of service.
Studypool
4.7
Trustpilot
4.5
Sitejabber
4.4