Showing Page:
1/1
MAIKLING PAGSUSULIT
PANGALAN:_____________________ PETSA: _______________
Isulat sa patlang ang titik nang tamang sagot.
_____1. Siya ang nagpahiram ng pera kay Rizal
upang maipalimbag ang manuskritong El
Filibusterismo.
_____2. Ito ang petsa nang simulang trabahuhin
ang manuskrito.
_____3. Petsa nang matapos ang manuskrito.
_____4. Lugar kung saan naipalimbag at
naipalathala ang manuskrito.
_____5. Petsa nang bitayin ang tatlong paring
martir.
_____6-8. Sa kanila inialay ni Rizal nang
pagsulat ng manukrito; tatlong aring martir.
_____9. Ito ang ibigsabihin ng pamagat na El
Filibusterismo.
_____10. Paraan nang pagbitay sa tatlong paring
martir.
a. Jacinto Zamora
b. Pebrero 1873
c. Oktubre 1887
d. Valentina Ventura
e. Ang Pagsusuwail
f. garote
g. Mariano Gomez
h. Jose Burgos
i. Marso 1891
j. Gent
k. Biarritz
Isulat sa patlang ang tamang sagot.
_____________1. Magbigay nang isang sagisag panulat ni Pepe.
_____________2. Dating tawag sa Fort Santiago noon.
_____________3. Lihim na kapisanan na may hangarin nang pagbabago sa pamamahala.
_____________4. Lugar at petsa nang simulant ang pagsulat sa manuskritong Noli Me Tangere.
_____________5. Siya ang nag-utos na gamitin ng pamilya nila ang Rizal.
_____________6. Siya ang kaibigang nagpahiram kay Pepe ng pera upang maipalimbag ang
manuskritong Noli Me Tangere kahit sa kaunting sipi lamang.
_____________7. Ang tulang nasulat ni Pepe noong siyang walong taong gulang pa lamang.
_____________8. Ito ang paaralan kung saan tumanggap si Pepe ng pagkilala at grading
sobresaliente at karangalan.
_____________9. Siya ang babaeng nakilala ni Pepe nang maipatapon siya sa Dapitan.
_____________10. Ito ang Obra Maestra ni Gat Rizal na isinalin sa wikang Filipino ni Andres
Bonifacio.
_____________11. Buong petsa nang kamatayan ni Rizal.
_____________12. Siya ang nag-utos na ipatapon si Rizal sa Dapitan.
_____________13. Ito ang dahilan kung bakit salit ang mga Kastila kay Rizal kung kaya siya ay hindi
mapirmi sa Pilipinas.
_____________14. Dito sa bansang ito tinapos ni Rizal ang kursong medesina.
_____________15. Buong petsa nang kapanganakan ni Rizal.
Inihanda ni:
Bb. Kristine Joy B. Lomerio

Unformatted Attachment Preview

Name: Description: ...
User generated content is uploaded by users for the purposes of learning and should be used following Studypool's honor code & terms of service.
Studypool
4.7
Trustpilot
4.5
Sitejabber
4.4