Showing Page:
1/6
Pagtataya Blg. 2 at 3
1. Sa tingin mo, ano na ang “status” ng wika sa kasalukuyan? Napahahalagahan pa
ba ito? Ipaliwanag.
Ang wikang Filipino ay ating nagagamit noon pa at ginagamit natin ito sa
pang araw araw na pakikipag usap. Ang wikang Filipino ay natutunan na natin sa
ating tahanan at ang wikang Ingles naman ay itinuturo sa paaralan ngunit
mapapansin natin na ang wikang Ingles ay maari na rin matutunan sa ating mga
tahanan lalo na ngayon na karamihan sa atin ang may access na sa internet,
ating mapapansin na sa mga bata ngayon ay wikang Ingles na ang kanilang
ginagamit sa kanilang pakikipag usap. Malaki na ang pagbabago ng ating wika
sa panahon ngayon.
Masasabi ko na napapahalagahan pa rin ang wikang Filipino sapagkat
kahit na wikang Ingles ang natutunan ng mga bata ay itinuturo pa rin sa paaralan
ang wikang Filipino at ipinapaliwanag pa rin ng mga guro ang kahalagan ng
paggamit ng ating wika. Kung titignan din natin sa mga matataas na antas sa
paaralan ay ginagamit pa rin nila ang wikang Filipino sa pagturo kahit na ang
asignatura ay Ingles at mga nakasulat sa wikang Ingles dahil alam nila na mas
naiintindihan ito ng mga estudyante kapag ginamitan nila nito ng wikang
maiintindihan ng bawat isa. Hindi lamang sa paaralan natin nakikita o naririnig
ang paggamit ng ating wika, ito ay ginagamit pa rin ng mga nakararami dahil mas
naiintindihan at nauunawan ng bawat isa kung ano ang nais iparating ng mga tao
dahil wikang Filipino pa rin ang ginagamit nila.
2. Sa paanong paraan natin mapayayabong ang sariling wika? Ipaliwanag.
Showing Page:
2/6
Ang pagpapayabong ng wikang Filipino ay nakadepende sa tao, dahil
alam naman natin na mayroon tayong iba’t ibang paraan ng magpapayabong ng
ating wika.
Kung ako’y tatanungin, paano ko mapapayabong ang ating wika?
Aminado ako sa aking sarili na kahit na wikang Filipino ang aking nakagisnan ay
hindi ko pa rin kayang mag sabi o ipaliwanag ang aking mga ideya na hindi
nahahaluan ng ibang wika. Gagamitin ko ang wikang Filipino sa paraan na alam
kong kaya kong ipahiwatig kung ano ang nais kong iparating at hanggat maaari
ay ang wikang Filipino ang gagamitin ko upang mas masanay ako at matutunan
ko kung paano gamitin ang iba pang salita na mayroon ang ating wika. Lalo na
ngayon na mas napadali ang ating kalagayan sa paglakap ng mga impormasyon
dahil sa teknolohiya na mayroon tayo at ang internet na kung saan maari kong
hanapin ang ibang mga salita sa internet at aralin kung saan at paano ginagamit
ang mga salitang iyon.
3. Tanungin ang iyong sarili. Sapat ba ng pagpapahalaga na ginagawa mo sa sarili
nating wika? Ipaliwanag.
Hindi ko alam kung anong depinasyon ng iba sa salitang sapat na
pagpapahalaga sa ating wika. Sa aking palagay ay hindi pa sapat ang aking
pagpapahalaga sa ating wika dahil para sa akin ay may kulang pa at may
maraming bagay pa ako na kailangan na matutunan sa wikang Filipino.
Nagagamit ko ang wikang Filipino sa pagsulat, pagsasalita, at nakakaunawa ako
ng wikang Filipino pero hindi pa ito sapat para sa akin sapagkat kahit na isa
akong Pilipino ang ating wika ay hindi ko pa masyadong lubos na maunawan
dahil may mga salitang Filipino na malalim at mahirap talagang intindihin lalo na’t
mas ginagamit ang wikang Ingles sa aming tahanan.
4. Masasabi mo bang malaya tayo ngayon sa sarili nating bayan? Ipaliwanag.
Showing Page:
3/6
Ang kahulugan ng kalayaan para sa akin ay ang paggamit ng ating
sariling produkto, ating wika ang ginagamit, ang mga establisiyimento ay gawa
ng mga Pilipino at malaya tayo sa kung ano ang nais nating sabihin at
nakakikilos tayo ng walang limitasyon.
Hindi tayo malaya sa sarili nating bansa, kahit na maraming mga tao ang
namatay upang makamit ang ating kalayaan dahil kung tayo ay titingin sa ating
kapaligiran mas marami ang establisiyimento na pagmamayari ng mga taga
ibang bansa, marami parin ang sarado ang kanilang kaisipan na tangkilikin ang
mayroon ang ating bansa. Dahil dito, tayo ay hindi pa rin talaga malaya dahil
kapag ika’y pumunta sa mga pasyalan wikang Ingles ang mga nakasulat upang
maintindihan ng mga dayuhan kung ano ang nakasulat doon, kung mapapansin
natin sa Mall of Asia o MOA maraming mga dayuhan ang nandoon at may mga
nakasulat sa wikang Ingles at Mandarin upang maintindihan ng mga may lahi.
Karamihan sa atin ay mas tinatangkilik nila ang mga gawa ng mga taga ibang
bansa kaysa sa gawang Pinoy.
Hindi rin tayo malaya sa pagpapahayag ng ating mga ideya dahil hindi
tayo puwedeng magsalita ng basta basta lalo na patungkol sa gobyerno, dahil
kapag pinuna mo ang mga kamalian na mayroon sa ating gobyerno ay asahan
mo na may mangyayari sa iyo o sa iyong pamilya na hindi maganda. Marami na
ang mga taong nakaranas ng ganitong sitwasyon kaya masasabi ko na hindi
talaga tayo malaya sa ating bansa. Sapagkat mas pinapahalagaan ng iba ang
mga taong taga ibang bansa kaysa sa mga Pilipino.
5. Kung ikaw ang magiging presidente ng Pilipinas anong hakbang ang isasagawa
mo upang mapaunlad ang ating bansa? Ipaliwanag.
Showing Page:
4/6
Kung ako ang magiging presidente ng Pilipinas, bago ko isipin ang
pagpapaunlad sa ating bansa uunahin kong isipin ang mga problemang hindi
napagtutuonan ng pansin ng mga dating nakaupo sa posisyon na mayroon ako
ngayon. Dahil kung lulutasin muna natin ang mga problemang kinakaharap ng
ating bansa ay kakambal nito ang pagunlad ng ating bansa. Lalong lalo na ang
mga mahihirap hanggat maari ay turuan sila magtrabaho upang mapahalagahan
nila ang mga bagay na nakukuha nila dahil kung panay bigay ang aking gagawin
ay maghihirap at maghihirap pa rin sila dahil hindi nila alam kung paano
magbanat ng buto. Kung magiging presidente ako ng Pilipinas, makikinig ako sa
mga boses ng mga mamayanan dahil isa sila sa mga makakatulong upang
mapaunlad ang isang bansa, sa kanilang mga pinaparating na mungkahi ay
magkakaroon ako ng mga ideya kung paanong pamamalakad ang maaari kong
gamitin upang maintindan at maunawan ng mga bawat isa.
Sumunod ay gagamitin kong wika ay Filipino upang maintindihan ng
nakararami ang mga impormasyon na aking sinasabi at upang matangkilik sila
na gamitin ang ating wika. Sa paraan na ito marami ang magpapahalaga na
gamitin ang ating wika sapagkat kahit na ang presidente ay ginagamit ang
wikang Filipino. Dahil dito hindi lamang ang ating bansa ang mapapaunlad
kasabay nitong pagunlad ay ang ating wika.
6. Ano ang pagkakaiba ng Tagalog, Pilipino at Filipino? Ipaliwanag.
Ang Tagalog ay isang wikang pambansa na itinadhana ng dating pangulo
na si Manuel L. Quezon, ito ang naging tulay upang magkaroon ng iisang wika
ang ating bansa, ito ay isang wikang sinasalita sa rehiyong tagalog nakapaloob
dito ang Bulacan, Quezon, Cavite, at marami pang iba, ito’y iilan lamang sa mga
lugar na nakapaloob sa wikang tagalog. Ngunit sa paglipas ng panahon ito ay
napalitan din sapagkat ayon sa mga experto ay limitado lamang ang sakop
kapag wikang Tagalog ang ating gagamitin.
Showing Page:
5/6
Ang Filipino naman ay isang asignatura na kung saan pinag-aaralan ito sa
paaralan upang matalagay ang mga tamang paggamit ng mga salita at kulturang
mayroon ang ating bansa. Ito ay ginamit na bilang pambansang wika sapagkat
kapag sinabi na wikang Filipino ito ay pangkalahatan at nasasakop nito ang iba’t
ibang parte ng Pilipinas at hindi lamang ito nakapokus sa lugar na kung saan
gumagamit ng diyalektong tagalog.
Ang salitang Pilipino naman ay ito ang tawag sa mga taong nakatira sa
Pilipinas. Ang Tagalog ay isang diyalekto, ang Filipino ay tawag sa wikang
pambansa at ang panghuli ay ang salitang Pilipino na tumutukoy sa tao na
nakatira sa Pilipinas.
7. Ano ang masasabi mo sa kalagayan ng intelektuwalisasyon ng wikang Filipino sa
kursong iyong kinukuha? Ipaliwanag.
Ang intelektuwalisasyon ng wikang Filipino sa aking kurso na sikolohiya
ay masasabi ko na isa itong intelektuwalisasyon sapagkat halos lahat ng aking
propesor ay ginagamit ang wikang Filipino na panturo upang lalo naming
maunawan ang bawat paksang aming inaaral.
8. Sa iyong palagay ano ang mga suliranin na kinakaharap upang maintelekuwalisa
ang wikang Filipino? Ipaliwanag.
Sa aking palagay, ang mga suliranin na kinakaharap ng ating wika upang
maging intelektuwalisasyon ay; una, marami pa rin sa mga Pilipino ang hindi pa
rin masyadong maalam sa ating wika, marami pa rin ang hindi gamay ang
wikang Filipino, pangalawa ay takot ang iba na gamitin ang ating wika sapagkat
kung gagamitin natin ang ating wika maraming mga dayuhan ang hindi
makakaintindi kung ano ang mga nakasulat sa mga establisiyimento. Hindi
pinagtutunan ng pansin ng nakararami ang wikang Filipino sapagkat para sa iba
magandang bigyan pansin ang wikang Ingles dahil nga ito ang naging
Showing Page:
6/6
pamantayan ng ating kapaligiran. Isa sa mga suliranin ay hindi lahat na nakatira
sa Pilipinas ay mga Pilipino, makikita naman natin sa ibang paaralan na may
mga ibang lahi na dito nag-aaral sapagkat mas mura ang tuition fee sa ating
bansa kaysa sa ibang bansa.
9. Para sa iyo, ano nga ba ang kahulugan ng Intelektuwalisasyon ng Wikang
Filipino? Ipaliwanag.
Ang intelektuwalisasyon ng wikang Filipino ay paggamit ng wikang Filipino
sa kahit na anong antas sa ating bansa. Dahil ang intelektuwalisasyon ay isang
uri o ipinapakita nito ang kalagayan ng wika sa isang bansa. Ang
intelektuwalisasyon ng wikang Filipino ay paggamit ng wika na kung saan
nagagamit ito hindi lamang sa pang araw-araw napakikipagtalastas kung hindi ay
pati na rin sa pakikipagusap sa mga matataas na position. Halimbawa wikang
Filipino ang ginagamit sa mga sona ng presidente upang maintindihan ito ng
mamayanang Pilipino.
10. Bakit mahalaga na maintelektuwalisa sa Wikang Filipino? Ipaliwanag.
Mahalaga na maintelektuwalisa ang wikang Filipino, upang magkaroon
tayo ng pagunlad sa ating wika. Sa pamamagitan nito maraming tao ang
makakaintindi ng mga impormasyon na ikinakalat sa ating bansa at mas
mapapadali ang pagbabagi ng mga ideya ng bawat isa. Sa aking palagay kung
maiintelektuwalisa ang wikang Filipino ay makikita ito ng ibang bansa na
mayroon tayong wika na ginagamit sa kabuuan ng ating bansa na
maihahalintulad tayo sa ibang bansa katulad na lamang ng Japan na kung saan
ang kanilang wika ay intelektuwalisado na. Sa paraan na ito makikita na
mayroong pagkakaisa-isa ang mga Pilipino pagdating sa wika.

Unformatted Attachment Preview

Name: Description: ...
User generated content is uploaded by users for the purposes of learning and should be used following Studypool's honor code & terms of service.
Studypool
4.7
Trustpilot
4.5
Sitejabber
4.4