Showing Page:
1/5
Enzymen
Wat is een enzym?
Het is een eiwit met een katalyserende functie
*Katalyserende = versnellende functie
*Enzym wordt zelf niet/nauwelijks verbruikt.
Afgestorven orgaancellen enzymen “lekken” in het bloed informatie over deze organen
Kreatine kinase (CK) spierverval, hartspierschade
Alanine-aminotransferase (ALAT) leverziekte
Alkalische fosfatase (AF) galwegaandoeningen, toegenomen botaanmaak
*Hoeveelheid enzymen in bloed gezonde mensen heel laag.
E + S => ES => P + E
E= enzym
S= substraat
ES= enzymsubstraat complex
P= product
*Enzymen zijn temperatuur gevoelig
*Reactiesnelheid neemt toe bij stijgen temperatuur
*Optimale temperatuur (37 °C)
Denaturatie = de eiwit heeft geen goede structuur meer, hij doet het niet goed meer.
*Binding van enzym aan substraat is afhankelijk van pH
*pH-optimum: pH waarbij de reactiesnelheid (enzymactiviteit) maximaal is
*Voor ieder enzym verschillend
Showing Page:
2/5
*Lage substraatconcentratie: snelheid van de reactie is recht evenredig met de concentratie van het
substraat
*Onbeperkt substraat toevoegen heeft geen zin => enzym heeft een “maximumsnelheid”
*Enzymen hebben voor hun werking vaak een andere stof nodig => cofactor
Co-factor organisch => co-enzym bijv NADH
Co-factor anorganisch => activator bijv Mg2+
*Remstoffen remmen de activiteit van enzymen door bepaalde stoffen toe te voegen.
Onomkeerbare of irreversibele remming (dit wordt gerekend tot de vergiften): Bij deze remming
wordt de enzym beschadigd en kan niet meer hersteld worden. Voorbeelden zijn o.a. ionen van
zware metalen (cadmium, lood, kwik en zilver).
Omkeerbare remstoffen: Deze stoffen lijken erg op substraten en ‘foppen’ de enzymen hiermee.
Hierdoor neemt het enzym het substraat niet op en werkt het niet. Voorbeelden zijn o.a. penicilline
(stopt de bouw van de celwand van bacteriën).
Omstandigheden moeten goed zijn:
- juiste temperatuur
- pH optimum
- overmaat substraat
- aanwezigheid cofactoren en afwezigheid enzymremmers
berekeningen
Enzymactiviteit = 1 U = 1 micromol/min
(Mol => micromol = X 1.000.000)
E= E X C X L
Als je c wilt weten doe je
C = E : (e X L ) =
Vf = veind: vbegin
Stappenplan enzymactiviteit met behulp van fotometrie
1. bereken de concentratie met de wet van lambert beer (mol/L)
2. van mol/L = > micromol/L ( X 1.000.000
3. X VF (VF= Veind: Vbegin)
4. Delen door de reactietijd
Voorbeeld
100 µl monster wordt toegevoegd aan 1,9 mL reagens. De molaire extinctiecoëfficiënt is 30.000
L/mol · cm en de gebruikte cuvet heeft een dikte van 1 cm.
Op tijdstip 1 min is de extinctie 0,035 en op tijdstip 6 minuten is de extinctie 0,538.
Bereken de enzymactiviteit in U/L (µmol / min·L)
Showing Page:
3/5
Gegevens:
ΔE = 0,538 0,035 = 0,503
ε = 30.000 L/mol cm
l = 1 cm
Δ t = 6-1 = 5 minuten
Verdunning = 100 µl ( = 0,1 mL) in 1,9 mL VF = V
eind
/ V
begin
= 2/0,1 = 20 x
Formule:
E = ε x c x l
C=
𝐸
(ε 𝑥 𝑙)
1) c =
𝐸
(ε 𝑥 𝑙)
=
0,503
(30.000 𝑥 1)
= 1,68 x 10
-5
mol/L
2) 1,68 x 10
-5
mol/L x 1.000.000 = 16,77 µmol/L
3) 16,77 x 20 = 335 µmol/L
4) 335 µmol/L / 5 = 67,1 µmol/L min = U/L
Gekoppelde reacties
Voorwaarde kinetische meting = continue meting, substraat of product kan direct in de fotometer
gemeten worden.
Wat doe je als het kleurloos is?:
Reactie stoppen en product omzetten in een stof die fotometrisch te bepalen is
(tweepuntmeting)
Aan de enzymreactie wordt een tweede meetreactie toegevoegd zodat het product direct
omgezet kan worden (gekoppelde reacties)
Dehydrogenasen: enzymen die reacties katalyseren waarbij stoffen worden geoxydeerd of
gereduceerd (overdracht van elektronen)
Veel voorkomende co-enzymen:
NAD+ (
NADP+ (
Katalyseren: reactie versnellen
Deze co-enzymen nemen waterstof op:
Vraag:
Wat is een gekoppelde reactie?
Ans: een reactie die gekoppeld wordt aan een enzymreactie omdat zowel het substraat en het
product niet meetbaar zijn met een fotometer (want ze zijn kleurloos) deze gekoppelde reactie bevat
wel meetbare stoffen.
Showing Page:
4/5