Showing Page:
1/1
MONDRIAAN AURA COLLEGE
Senior High School Department
First Semester, A.Y. 2021-2022
H-8931 Former SubCom Area, Subic Bay Freeport Zone.
Pangalan:Fernandez,Mark Gideon Petsa:02/17/22
Taon at Strand:11-TVL HE2 Gawain 3.3
Panuto: Sumulat ng isang tekstong prosidyural na malinaw na nagtuturo ng pagkakasunod-sunod sa mababasa
nito kung ano kanyang dapat na gawin tungkol sa isang bagay. Malaya kayong makapipili ng kahit anong paksang
kapupulutan ng makabuluhang impormasyon. Kinakailangang nakasulat ang tekstong prosidyural sa wikang
Filipino.
Paano nga ba gamitin si KAGURA ng ML(MOBILE LEGENDS)
Una mag 1
st
skill ka muna sa kalaban
Pagkatapos gamitin ang 2
nd
skill
At gamitin naman ang 3
rd
skill o ang kanyang ultimate skill
At gamitin ulit ang 1
st
skill
At dalawang beses gamitin ang 2
nd
skill.
Narito ang aking halimbawa:
Gamitin ito upang mas mapadami ang kills mo sa ML.

Unformatted Attachment Preview

MONDRIAAN AURA COLLEGE Senior High School Department First Semester, A.Y. 2021-2022 H-8931 Former SubCom Area, Subic Bay Freeport Zone. Pangalan:Fernandez,Mark Gideon Petsa:02/17/22 Taon at Strand:11-TVL HE2 Gawain 3.3 Panuto: Sumulat ng isang tekstong prosidyural na malinaw na nagtuturo ng pagkakasunod-sunod sa mababasa nito kung ano kanyang dapat na gawin tungkol sa isang bagay. Malaya kayong makapipili ng kahit anong paksang kapupulutan ng makabuluhang impormasyon. Kinakailangang nakasulat ang tekstong prosidyural sa wikang Filipino. Paano nga ba gamitin si KAGURA ng ML(MOBILE LEGENDS) Una mag 1st skill ka muna sa kalaban Pagkatapos gamitin ang 2nd skill At gamitin naman ang 3rd skill o ang kanyang ultimate skill At gamitin ulit ang 1st skill At dalawang beses gamitin ang 2nd skill. Narito ang aking halimbawa: Gamitin ito upang mas mapadami ang kills mo sa ML. Name: Description: ...
User generated content is uploaded by users for the purposes of learning and should be used following Studypool's honor code & terms of service.
Studypool
4.7
Trustpilot
4.5
Sitejabber
4.4