Translate the whole Latin Story

Anonymous
timer Asked: Nov 17th, 2015

Question description

"caudex!" clamāvit Eryllō patrōnus īrātus. “tuō beneficiō lūdibrium Rōmae nunc sum. Sabīnus, cōnsul summae auctōritātis cuius favōrem conciliāre cōnābar, mē nunc dēspicit. quō modō ad summōs honōrēs pervenīre possum, cōnsule mē dēspiciente? ā clientibus, quī ad cēnam invītātī sunt, nunc dērīdeor. quō modō favōrem populī Rōmānī conciliāre possum, clientibus mē ad forum dēdūcere nōlentibus? triclīnium in quō cēnābāmus tōtum dīreptum est. quō modō clientēs novōs invenīre possum, sī eōs ad cēnam invītāre prohibeor?

“cur tū petauristāriī nōn condūxistī? petauristāriī convīvās nōn castīgant. petauristāriī convīvās ad pugnam nōn incitant. petauristāriī omnēs Rōmānōs dēlectant!

“sed poenam aptissimam sciō! tū philosophās Graecās amās? tū urbem Athēnās laudās? optimē! tibi ad urbem Athēnās statim proficīscendum est, unde tē numquam redīre volō abī!”


Tutor Answer

(Top Tutor) Studypool Tutor
School: New York University
Studypool has helped 1,244,100 students
flag Report DMCA
Similar Questions
Hot Questions
Related Tags

Brown University

1271 Tutors

California Institute of Technology
2131 Tutors

Carnegie Mellon University
982 Tutors

Columbia University

1256 Tutors

Dartmouth University

2113 Tutors

Emory University

2279 Tutors

Harvard University

599 Tutors

Massachusetts Institute of Technology2319 Tutors

New York University

1645 Tutors

Notre Dam University

1911 Tutors

Oklahoma University

2122 Tutors

Pennsylvania State University

932 Tutors

Princeton University

1211 Tutors

Stanford University

983 Tutors

University of California

1282 Tutors

Oxford University

123 Tutors

Yale University

2325 Tutors