Suvremene teorijske perspektive

Jun 27th, 2015
Studypool Tutor
Academy of Art University
Price: $30 USD

Tutor description

Ideju funkcionalizma možemo pratiti još od Herberta Spencera, te se njegovi počeci obično povezuju sa teorijskim opusom Emilea Durkheima; prije svega sa njegovim pojmovima „mehaničke“ i „organske“ solidarnosti, te sa kategorijama „društvenog reda“ i „društvenih promjena“. Međutim niti jedan od njih dvoje nije utemeljio termin „funkcionalizam“.

Word Count: 948
Showing Page: 1/4
Suvremene teorijske perspektive:Pratei pristup americkog sociologa Randalla Collinsa mogue je izdvojiti tri globalne teorijske perspektive u suvremenoj sociologiji:1)Funkcionalistike teorije2)Marksizam i druge teorije konflikta3)Suvremeni psihologizam kao zasebnu teorijsku orijentaciju.Funkcionalizam:Ideju funkcionalizma moemo pratiti jo od Herberta Spencera, te se njegovi poeci obino povezuju sa teorijskim opusom Emilea Durkheima; prije svega sa njegovim pojmovima mehanike i organske solidarnosti, te sa kategorijama drutvenog reda i drutvenih promjena. Meutim niti jedan od njih dvoje nije utemeljio termin funkcionalizam.Ta ast pripada engleskom socijalnom antropologu Bronislavu Malinowskom koji se zajedno sa Alexandrem Radcliffe-Brownom smatra stvarnim utemeljiteljem funkcionalizma. Oni su izuavali primitivna drutva, poevi od teze da se drutvo moze porediti sa biolokim organizmom, te da se tako moze sagledati uloga pojedinih njegovih dijelova i njihove funkcije.Oni smatraju da se mogu izdvojiti dva osnovna naela egzistencije i organizacije drutva kao jednog sustava: 1) princip funkcionalnog jedinstv

Review from student

Studypool Student
" Totally impressed with results!! :-) "
Ask your homework questions. Receive quality answers!

Type your question here (or upload an image)

1823 tutors are online

Brown University

1271 Tutors

California Institute of Technology
2131 Tutors

Carnegie Mellon University
982 Tutors

Columbia University

1256 Tutors

Dartmouth University

2113 Tutors

Emory University

2279 Tutors

Harvard University

599 Tutors

Massachusetts Institute of Technology2319 Tutors

New York University

1645 Tutors

Notre Dam University

1911 Tutors

Oklahoma University

2122 Tutors

Pennsylvania State University

932 Tutors

Princeton University

1211 Tutors

Stanford University

983 Tutors

University of California

1282 Tutors

Oxford University

123 Tutors

Yale University

2325 Tutors