Introduction to Planning and Control

Jun 28th, 2015
Studypool Tutor
Abilene Christian University
Price: $20 USD

Tutor description

1.1 SCOP Prezentul plan al calitatii in constructii asigura clientul….. ca S.C. ... S.R.L. isi desfasoara activitatea in concordanta cu conditiile referitoare la SMC precizate in SR EN ISO 9001:2001, Manualul Calitatii al S.C. ...S.R.L. si Legea nr.10:1995.

Word Count: 265
Showing Page: 1/9
S.C. ZET S.R.L. PLAN AL CALITATII PENTRU LUCRAREA 1. CUPRINS:CapitolulDenumire capitolPagina0Cuprinsul planului11Scop si domeniu de aplicare22Definitii si prescurtari3Documente de referinta4Planul calitatii4.1Conditii prealabile4.2Identificarea partilor contractante4.3Prezentarea lucrarii4.4Analiza contractului4.5Documente specifice lucrarii4.6Aprovizionarea4.7Colaborari, subfurnizori4.8Organizarea executarii lucrarilor4.9Controlul calitatii4.10Receptia si predarea lucrarii4.11Anexe (alte precizari)1. SCOP SI DOMENIUL DE APLICARE1.1 SCOP Prezentul plan al calitatii in constructii asigura clientul.. ca S.C. ... S.R.L. isi desfasoara activitatea in concordanta cu conditiile referitoare la SMC precizate in SR EN ISO 9001:2001, Manualul Calitatii al S.C. ...S.R.L. si Legea nr.10:1995.2. DEFINITII SI PRESCURTARI2.1 DEFINITII Definitiile sunt precizate in MC-01 versiunea in vigoare2.2 PRESCURTARI4.2 IDENTIFICAREA PARTILOR CONTRACTANTE4.2.1 OBIECTUL CONTRACTULUI NR ..4.2.2 PARTILE CONTRACTANTE: 4.2.2.1 BeneficiarDenumire:.Adresa:..Tel..Fax.Responsabil (nume, prenume, functie)..4.2.2.3 ProiectantDenumir

Review from student

Studypool Student
" This tutor is great! "
Ask your homework questions. Receive quality answers!

Type your question here (or upload an image)

1825 tutors are online

Brown University

1271 Tutors

California Institute of Technology
2131 Tutors

Carnegie Mellon University
982 Tutors

Columbia University

1256 Tutors

Dartmouth University

2113 Tutors

Emory University

2279 Tutors

Harvard University

599 Tutors

Massachusetts Institute of Technology2319 Tutors

New York University

1645 Tutors

Notre Dam University

1911 Tutors

Oklahoma University

2122 Tutors

Pennsylvania State University

932 Tutors

Princeton University

1211 Tutors

Stanford University

983 Tutors

University of California

1282 Tutors

Oxford University

123 Tutors

Yale University

2325 Tutors