Introduction to Mathematics

Jul 4th, 2015
Studypool Tutor
A. T. Still University
Price: $25 USD

Tutor description

1. Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan. 2. Jawab semua soalan 3. Tiap-tiap soalan diikuti empat pilihan jawapan A,B,C dan D.Antaranya, ada satu sahaja jawapan yang betul. Pilih jawapan itu. Kemudian, tandakan jawapan kamu pada kertas jawapan. Hitamkan ruangan sama dengan jawapan yang kamu pilih. 4. Jika kamu hendak menukar jawapan, padamkan tanda yang telah dibuat. Kemudian hitamkan jawapan yang baru.

Word Count: 35
Showing Page: 1/1
NAMA :_________________________________________TAHUN :____________SULIT015/1MATEMATIKMEI 20141 JAMSK PUTRAJAYA PRESINT 8(1)PRESINT 8, 62250 PUTRAJAYAWILAYAH PERSEKUTUAN PUTRAJAYA_________________________________________________________PENILAIAN KENDALIAN SEKOLAH RENDAH (PKSR

Review from student

Studypool Student
" Goes above and beyond expectations ! "
Ask your homework questions. Receive quality answers!

Type your question here (or upload an image)

1819 tutors are online

Brown University

1271 Tutors

California Institute of Technology
2131 Tutors

Carnegie Mellon University
982 Tutors

Columbia University

1256 Tutors

Dartmouth University

2113 Tutors

Emory University

2279 Tutors

Harvard University

599 Tutors

Massachusetts Institute of Technology2319 Tutors

New York University

1645 Tutors

Notre Dam University

1911 Tutors

Oklahoma University

2122 Tutors

Pennsylvania State University

932 Tutors

Princeton University

1211 Tutors

Stanford University

983 Tutors

University of California

1282 Tutors

Oxford University

123 Tutors

Yale University

2325 Tutors