Introduction to Mathematics

Jul 4th, 2015
Studypool Tutor
A. T. Still University
Price: $25 USD

Tutor description

1. Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan. 2. Jawab semua soalan 3. Tiap-tiap soalan diikuti empat pilihan jawapan A,B,C dan D.Antaranya, ada satu sahaja jawapan yang betul. Pilih jawapan itu. Kemudian, tandakan jawapan kamu pada kertas jawapan. Hitamkan ruangan sama dengan jawapan yang kamu pilih. 4. Jika kamu hendak menukar jawapan, padamkan tanda yang telah dibuat. Kemudian hitamkan jawapan yang baru.

Word Count: 35
Showing Page: 1/1
NAMA :_________________________________________TAHUN :____________SULIT015/1MATEMATIKMEI 20141 JAMSK PUTRAJAYA PRESINT 8(1)PRESINT 8, 62250 PUTRAJAYAWILAYAH PERSEKUTUAN PUTRAJAYA_________________________________________________________PENILAIAN KENDALIAN SEKOLAH RENDAH (PKSR

Review from student

Studypool Student
" Very Satisfied. "
Ask your homework questions. Receive quality answers!

Type your question here (or upload an image)

1823 tutors are online

Brown University





1271 Tutors

California Institute of Technology




2131 Tutors

Carnegie Mellon University




982 Tutors

Columbia University





1256 Tutors

Dartmouth University





2113 Tutors

Emory University





2279 Tutors

Harvard University





599 Tutors

Massachusetts Institute of Technology



2319 Tutors

New York University





1645 Tutors

Notre Dam University





1911 Tutors

Oklahoma University





2122 Tutors

Pennsylvania State University





932 Tutors

Princeton University





1211 Tutors

Stanford University





983 Tutors

University of California





1282 Tutors

Oxford University





123 Tutors

Yale University





2325 Tutors