Nacija bez subjek(a)ta Kakva je poststrukturalistička koncepcija nacije?

Jul 4th, 2015
Studypool Tutor
Abilene Christian University
Price: $30 USD

Tutor description

nacija, zajednica, subjekt, Benedict Anderson, Étienne Balibar, Jean-Luc Nancy, Jacques Derrida, Homi Bhabha

Word Count: 5857
Showing Page: 1/11
Izvorni lanak UDK 141.78:316.334.3Primljeno 23. 4. 2009.Zrinka Boi BlanuaSveuilite u Zagrebu, Filozofski fakultet, Odsjek za kroatistiku, Ivana Luia 3, HR10000 Zagrebzbblanus@ffzg.hrNacija bez subjek(a)taKakva je poststrukturalistika koncepcija nacije?SaetakProblem nacionalnog identiteta ve je neko vrijeme predmet brojnih studija. Unato meusobnim razlikama, drutveni teoretiari i povjesniari uglavnom se slau o modernosti ikonstruiranosti nacije. Meutim, ono to u svojim razmatranjima ne uzimaju u obzir jesu(poststrukturalistike) kritike koje su problematizirale status subjekta i onemoguile da seo naciji kao zajednici govori kao o zajednitvu imanentnih pojedinaca. Ovim se radom nastoje ispitati mogunosti da se o naciji govori i pie, bez posezanja za pojmom subjekta kaonjegovom osnovnom konstitutivnom kategorijom.Kljune rijeinacija, zajednica, subjekt, Benedict Anderson, tienne Balibar, Jean-Luc Nancy, JacquesDerrida, Homi BhabhaKartezijanski pojam subjekta, kao referentna toka veine suvremenih kritika, problematiziran je iz brojnih perspektiva, od marksistike, feministikei psihoanalitike do poststrukturalistike i postkolonijalne. Cilj ovog rada jerazmotriti uinke (poststrukturalistike) kritike statusa subjekta u suvremenim teorijama koje se bave problemom tvorbe nacionalnog identiteta. Stogaje osnovno pitanje koje nas zanima: Kako razmiljati o naciji kao zajednici,k

Review from student

Studypool Student
" Wow this is really good.... didn't expect it. Sweet!!!! "
Ask your homework questions. Receive quality answers!

Type your question here (or upload an image)

1819 tutors are online

Brown University

1271 Tutors

California Institute of Technology
2131 Tutors

Carnegie Mellon University
982 Tutors

Columbia University

1256 Tutors

Dartmouth University

2113 Tutors

Emory University

2279 Tutors

Harvard University

599 Tutors

Massachusetts Institute of Technology2319 Tutors

New York University

1645 Tutors

Notre Dam University

1911 Tutors

Oklahoma University

2122 Tutors

Pennsylvania State University

932 Tutors

Princeton University

1211 Tutors

Stanford University

983 Tutors

University of California

1282 Tutors

Oxford University

123 Tutors

Yale University

2325 Tutors