dijelovi_marketin.docx

Jul 4th, 2015
Studypool Tutor
Abraham Lincoln University
Price: $30 USD

Tutor description

DIJELOVI MARKETIN

Word Count: 649
Showing Page: 1/3
DIJELOVI MARKETINKOG PLANA1. Saetak marketinkog plana2. Analiza postojeeg stanja gdje smo sada i kako jedo toga dolo3. Prognoza poslovanja kamo emo stii ako nastavimodosadanjim putem4. Postavljanje ciljeva marketinga gdje elimo biti5. Razvoj strategije marketinga kako stii do tamo(openito)6. Razvoj taktika marketinga kako stii do tamo (specifino)7. Izraunavanje financijskih pokazatelja financijskasituacija8. Provoenje i kontrola marketinga kako nam ide.PROCES ISTRAIVANJA TRITA Proces istraivanja trita sastoji se od loginog redoslijeda postupaka koje treba provesti kako bi se dolo do pouzdanih i valjanih informacija koje pomau prilikomodluivanja u trinom poslovanju.Polazi se od pitanja: TO treba uiniti, ZATO, NA KOJI NAIN, KADA, GDJE ITKO.Sam

Review from student

Studypool Student
" Thank you, Thank you, for top quality work, this is your guy!! "
Ask your homework questions. Receive quality answers!

Type your question here (or upload an image)

1823 tutors are online

Brown University

1271 Tutors

California Institute of Technology
2131 Tutors

Carnegie Mellon University
982 Tutors

Columbia University

1256 Tutors

Dartmouth University

2113 Tutors

Emory University

2279 Tutors

Harvard University

599 Tutors

Massachusetts Institute of Technology2319 Tutors

New York University

1645 Tutors

Notre Dam University

1911 Tutors

Oklahoma University

2122 Tutors

Pennsylvania State University

932 Tutors

Princeton University

1211 Tutors

Stanford University

983 Tutors

University of California

1282 Tutors

Oxford University

123 Tutors

Yale University

2325 Tutors