HISTORI NG PAGSASALING-WIKA

Jul 8th, 2015
Studypool Tutor
Harris-Stowe State University
Course: general
Price: $15 USD

Tutor description

Halawin natin sa aklat ni Savory (The Art of Translation, 1986) ang nagging kasaysayan ng pagsasaling-wika sa daigdig noong dakong una upang tayo’y magkaroon ng higit na malawak na pananaw sa larangang ito. Adronicus(Europe) – ang kinilalang unang tagasaling-wika na isang aliping Griyego - Isinalin niya ng patula sa Latin ang Odyssey ni Homer Naevius at Ennius – gumawa ng mga pagsasalin sa Latin ng mga dulang Griyego Cicero – nakilala bilang isang mahusay na tagasaling-wika at manunulat Baghdad ¬– isang paaralan ng pagsasaling-wika na nagging bukal ng kumalat na karunungan sa Arabia -

Word Count: 1092
Showing Page: 1/4
HISTORI NG PAGSASALING-WIKAHalawin natin sa aklat ni Savory (The Art of Translation, 1986) ang nagging kasaysayan ng pagsasaling-wika sa daigdig noong dakong una upang tayoy magkaroon ng higit na malawak na pananaw sa larangang ito.Adronicus(Europe) ang kinilalang unang tagasaling-wika na isang aliping GriyegoIsinalin niya ng patula sa Latin ang Odyssey ni HomerNaevius at Ennius gumawa ng mga pagsasalin sa Latin ng mga dulang GriyegoCicero nakilala bilang isang mahusay na tagasaling-wika at manunulatBaghdad isang paaralan ng pagsasaling-wika na nagging bukal ng kumalat na karunungan sa ArabiaIsang pangkat ng mga iskolar sa Syria ang nakaabot sa Baghdad Isinalin nila ang sa wikang Arabic ang mga sinulat nina Aristotle, Plato, Galen, Hippocrates, etc.Toledo pinalitan nito ang Baghdad bilang sentro ng karunungan sa larangan ng pagsasaling-wikaIsinalin nila sa Latin ang mga nasusulat sa wikang ArabicAdelard nagsalin sa Latin ng mga sinulat ni EuclidRetines nagsalin sa Latin ng Koran noong 11411200 AD nakaabot sa Toleda ang mga orihinal na teksto ng mga literaturang nasusulat sa wikang GriyegoLiber Gestorum Barlaam et Josephat

Review from student

Studypool Student
" excellent work as always thanks for the help "
Ask your homework questions. Receive quality answers!

Type your question here (or upload an image)

1821 tutors are online

Brown University

1271 Tutors

California Institute of Technology
2131 Tutors

Carnegie Mellon University
982 Tutors

Columbia University

1256 Tutors

Dartmouth University

2113 Tutors

Emory University

2279 Tutors

Harvard University

599 Tutors

Massachusetts Institute of Technology2319 Tutors

New York University

1645 Tutors

Notre Dam University

1911 Tutors

Oklahoma University

2122 Tutors

Pennsylvania State University

932 Tutors

Princeton University

1211 Tutors

Stanford University

983 Tutors

University of California

1282 Tutors

Oxford University

123 Tutors

Yale University

2325 Tutors