Μάθημα 2- Η βασιλεία του Ηρακλείου (610-641). Αποφασιστικοί αγώνες

Jul 8th, 2015
Studypool Tutor
Indiana State University
Course: general
Price: $15 USD

Tutor description

Κεφάλαιο 1 Μάθημα 2- Η βασιλεία του Ηρακλείου (610-641). Αποφασιστικοί αγώνες και μεταρρυθμίσεις. Α. Εξωτερικοί κίνδυνοι Οι αβαροσλαβικές επιδρομές δημιούργησαν μια νέα κατάσταση στη Χερσόνησο του Αίμου. • Ακμαίες πόλεις καταστράφηκαν, • ενώ μεγάλο μέρος του πληθυσμού εξοντώθηκε, αιχμαλωτίστηκε ή τράπηκε σε φυγή. • Η Θεσσαλονίκη πολιορκήθηκε επανειλημμένα από τους εισβολείς.

Word Count: 13
Showing Page: 1/7
1 2- (610-641). .. . , , . .1. , , , . 2. , , . 8 .

Review from student

Studypool Student
" Solid work, thanks. "
Ask your homework questions. Receive quality answers!

Type your question here (or upload an image)

1822 tutors are online

Brown University

1271 Tutors

California Institute of Technology
2131 Tutors

Carnegie Mellon University
982 Tutors

Columbia University

1256 Tutors

Dartmouth University

2113 Tutors

Emory University

2279 Tutors

Harvard University

599 Tutors

Massachusetts Institute of Technology2319 Tutors

New York University

1645 Tutors

Notre Dam University

1911 Tutors

Oklahoma University

2122 Tutors

Pennsylvania State University

932 Tutors

Princeton University

1211 Tutors

Stanford University

983 Tutors

University of California

1282 Tutors

Oxford University

123 Tutors

Yale University

2325 Tutors