_naprezanja.ppt

Jul 8th, 2015
Studypool Tutor
Academy of Art University
Price: $30 USD

Tutor description

. Zahtjevanoj težini ili volumenu (spremnici, kotlovi, sigurnosni ventili, ...)

Word Count: 712
Showing Page: 1/19
OPTEREENJA I NAPREZANJA STROJNIH DIJELOVAOdreivanje dimenzija strojnog dijela ili konstrukcije ovisi o:1. Doputenom naprezanju materijala (naprezanje u kritinom presjekumora biti manje od doputenog - dimenzioniranje)2. Zahtjevanoj teini ili volumenu (spremnici, kotlovi, sigurnosni ventili, ...)3. Kinematikim veliinama (brzina, ubrzanje, prijenosni omjer, ...)4. Empirikim formulama (razmak zakovica, debljina stijenke spremnika, ...)5. Temperaturi i promjeni temperature (leaji, spojke, ...)6. Odreenom vijeku trajanja (valjni leaji, obloge spojki i konica,...)7. Elastinim deformacijama (opruge, stapajice, ...)1OPTEREENJA I NAPREZANJA STROJNIH DIJELOVAKod dimenzioniranja konstrukcija dovoljno je proraunati samo glavne dijelove,a ostali dijelovi se zatim slobodno oblikuju.Nakon prorauna osnovnih dimenzija dijela vri se njegovo konano oblikovanjeuzimajui u obzir ekonominost i estetski izgled.Potpuno toan proraun naprezanja u svakom dijelu konstrukcije nije mogu zbog:- anizotropnosti materijala (fizikalna svojstva materijala u svim pravcima nisu ista)- koncentracije naprezanja (javlja se zbog utjecaja zareza)- prednaprezanja (javljaju se pri samoj izradi ili montai dijelova)- dodatna nepredvidljiva naprezanja (vibracije i udari, atmosferski uvjeti i sl.)Zbog ovih utjecaja jednadbe za proraun naprezanja se moraju korigirati!2Koncentracija naprezanjaIdealna raspodjela naprezanjaSilnice su jednoliko ra

Review from student

Studypool Student
" Excellent job "
Ask your homework questions. Receive quality answers!

Type your question here (or upload an image)

1831 tutors are online

Brown University

1271 Tutors

California Institute of Technology
2131 Tutors

Carnegie Mellon University
982 Tutors

Columbia University

1256 Tutors

Dartmouth University

2113 Tutors

Emory University

2279 Tutors

Harvard University

599 Tutors

Massachusetts Institute of Technology2319 Tutors

New York University

1645 Tutors

Notre Dam University

1911 Tutors

Oklahoma University

2122 Tutors

Pennsylvania State University

932 Tutors

Princeton University

1211 Tutors

Stanford University

983 Tutors

University of California

1282 Tutors

Oxford University

123 Tutors

Yale University

2325 Tutors