Medicine an Surgery notes

Apr 24th, 2015
Studypool Tutor
Price: $10 USD

Tutor description

Word Count: 1753
Showing Page: 1/41
Prof. Luc O. DelbekeCentrum voor Reproductieve GeneeskundeUniversitair Ziekenhuis AntwerpenOvarieel Hyperstimulatie Syndroom (OHSS)Antwerpen 23/10/2003Deze dia-presentatie werd door bovenvermelde spreker ter beschikking gesteld van de VVOG-homepaginaDe auteur behoudt zijn volle auteursrechten op deze mededelingHij is anderzijds zelf verantwoordelijk voor eventuele schending van de copyright-rechten van derden binnen zijn dia-voorstellingDe VVOG zal deze beelden enkel gebruiken op de homepagina en voor de aanmaak van de cdrom die van iedere studiedag gemaakt wordtDe VVOG zal deze presentatie zelf niet verder ter beschikking stellen van derden.Deze teksten en/of beelden kunnen onder geen enkel beding gecopieerd worden,ook niet voor persoonlijke doeleindenAls u deze teksten en/of beelden toch wenst te gebruiken,dient u toelating te vragen aan de auteur die u kunt bereiken op bovenstaande telefoon of emailadres.Het gebruik of dupliceren van deze teksten en/of beelden (voor een voordracht, publicatie, electronische verspreiding, e.a. )kan alleen als u de bron vermeldtenals u de auteur 'voorafgaandelijk' laat weten waar en wanneer u gebruik zult maken van deze data.Deze teksten en/of beelden kunnen zonder de toestemming van de oorspronkelijke auteur nooit deel uitmaken van een voordracht, publicatie, noch van n of anderecommercile uitgave.Wanneer u de oorspronkelijke auteur niet kunt bereiken, neemt u contact op met de webmasterDr. Luc De Baeneldebaene

Review from student

Studypool Student
" Excellent work as always thanks so much "
Ask your homework questions. Receive quality answers!

Type your question here (or upload an image)

1819 tutors are online

Brown University

1271 Tutors

California Institute of Technology
2131 Tutors

Carnegie Mellon University
982 Tutors

Columbia University

1256 Tutors

Dartmouth University

2113 Tutors

Emory University

2279 Tutors

Harvard University

599 Tutors

Massachusetts Institute of Technology2319 Tutors

New York University

1645 Tutors

Notre Dam University

1911 Tutors

Oklahoma University

2122 Tutors

Pennsylvania State University

932 Tutors

Princeton University

1211 Tutors

Stanford University

983 Tutors

University of California

1282 Tutors

Oxford University

123 Tutors

Yale University

2325 Tutors