PENGENALAN Mathematics

May 5th, 2015
Studypool Tutor
Texas State University - San Marcos
Price: $30 USD

Tutor description

Pendaraban nombor bulat adalah operasi matematik yang melibatkan penambahan berulang oleh nombor yang sama. Contohnya, tiga darab empat adalah dua belas, maksudnya terdapat tiga set nombor empat menjadikan dua belas.

Word Count: 460
Showing Page: 1/8
PENGENALANPendaraban nombor bulat adalah operasi matematik yang melibatkan penambahan berulang oleh nombor yang sama. Contohnya, tiga darab empat adalah dua belas, maksudnya terdapat tiga set nombor empat menjadikan dua belas.a) Mengenalkan pendarabanMula-mula murid akan diperkenalkan pendaraban sebagai penambahan berulang. Guru akan membina satu cerita dan menunjukkannya dengan benda maujud.Contohnya Kemudian gunakan contoh yang lain pula untuk mengenalkan pendaraban yang seterusnya.b)Mengingat fakta asas darabMurid perlu mengingat fakta asas untuk membuatkan mereka mahir dan menguasai darab. Oleh itu murid perlu dilatih supaya mengingat semua fakta asas darab.Murid boleh dilatih menggunakan jadual sifir untuk mengingat sifir. Contoh jadual sifir adalah:0 X 2 = 01 X 2 = 22 X 2 = 43 X 2 = 64 X 2 = 85 X 2 = 106 X 2 = 12Murid juga boleh dilatih menggunakan petak sifir , tetapi murid perlu dilatih menggunakan kotak sifir dahulu. 20 40 60 80 01 21 41 61 81c) Algoritham'Algoritham 3' adalah algoritham yang mudah digunakan dan sesuai untuk murid-murid tahun 2. Murid-murid tidak perlu keliru untuk meletakkan hasil darab selepas pendaraban mengikut nilai tempat yang betul.Contoh 1,3 2 1X 3 3 6 0 + 9

Review from student

Studypool Student
" Wow this is really good.... didn't expect it. Sweet!!!! "
Ask your homework questions. Receive quality answers!

Type your question here (or upload an image)

1829 tutors are online

Brown University

1271 Tutors

California Institute of Technology
2131 Tutors

Carnegie Mellon University
982 Tutors

Columbia University

1256 Tutors

Dartmouth University

2113 Tutors

Emory University

2279 Tutors

Harvard University

599 Tutors

Massachusetts Institute of Technology2319 Tutors

New York University

1645 Tutors

Notre Dam University

1911 Tutors

Oklahoma University

2122 Tutors

Pennsylvania State University

932 Tutors

Princeton University

1211 Tutors

Stanford University

983 Tutors

University of California

1282 Tutors

Oxford University

123 Tutors

Yale University

2325 Tutors