Commerciële calculaties deel 2

May 20th, 2015
Studypool Tutor
Urbana University
Course: general
Price: $25 USD

Tutor description

De penetratiegraad is een deel van de potentiële markt (in procenten gemeten). Het geeft aan ( in procenten), de mate waarin een product de potentiele markt heeft weten binnen te dringen.

Word Count: 922
Showing Page: 1/3
Commercile calculaties deel 2Begrippenlijst hoofdstuk 51.DoelgroepIs het deel van de markt waar de organisatie zich op richt.= potentile marktHet deel van de markt die zij tot klant wil maken. Het is hetaantal mensen/gezinnen/etc. dat interesse heeft in het type product, die ook als klant bereikt kunnen worden.Het is een schatting (ex ante) van de maximale grootte van de markt, van de maximaal mogelijke vraag naar een product (Ex ante, dat wil zeggen van te voren, oftewel geschat).2.De totale effectieveDe totale markt wordt gemeten door te berekenen hoeveelmark, ofproducten daadwerkelijk zijn verkocht ( dit kan vanwege de totale effectieveeen initiele aankoop zijn, een vervangingsaankoop of een vraag (TEM)additionele aankoop) minus het aantal mensen/gezinnendat het product niet meer zal kopen (= de afstoot). Die laatste mensen/gezinnen rekenen w

Review from student

Studypool Student
" all I can say is wow very fast work, great work thanks "
Ask your homework questions. Receive quality answers!

Type your question here (or upload an image)

1830 tutors are online

Brown University





1271 Tutors

California Institute of Technology




2131 Tutors

Carnegie Mellon University




982 Tutors

Columbia University





1256 Tutors

Dartmouth University





2113 Tutors

Emory University





2279 Tutors

Harvard University





599 Tutors

Massachusetts Institute of Technology



2319 Tutors

New York University





1645 Tutors

Notre Dam University





1911 Tutors

Oklahoma University





2122 Tutors

Pennsylvania State University





932 Tutors

Princeton University





1211 Tutors

Stanford University





983 Tutors

University of California





1282 Tutors

Oxford University





123 Tutors

Yale University





2325 Tutors