Commerciële calculaties deel 2

May 20th, 2015
Studypool Tutor
Urbana University
Course: general
Price: $25 USD

Tutor description

De penetratiegraad is een deel van de potentiële markt (in procenten gemeten). Het geeft aan ( in procenten), de mate waarin een product de potentiele markt heeft weten binnen te dringen.

Word Count: 922
Showing Page: 1/3
Commercile calculaties deel 2Begrippenlijst hoofdstuk 51.DoelgroepIs het deel van de markt waar de organisatie zich op richt.= potentile marktHet deel van de markt die zij tot klant wil maken. Het is hetaantal mensen/gezinnen/etc. dat interesse heeft in het type product, die ook als klant bereikt kunnen worden.Het is een schatting (ex ante) van de maximale grootte van de markt, van de maximaal mogelijke vraag naar een product (Ex ante, dat wil zeggen van te voren, oftewel geschat).2.De totale effectieveDe totale markt wordt gemeten door te berekenen hoeveelmark, ofproducten daadwerkelijk zijn verkocht ( dit kan vanwege de totale effectieveeen initiele aankoop zijn, een vervangingsaankoop of een vraag (TEM)additionele aankoop) minus het aantal mensen/gezinnendat het product niet meer zal kopen (= de afstoot). Die laatste mensen/gezinnen rekenen w

Review from student

Studypool Student
" awesome work thanks "
Ask your homework questions. Receive quality answers!

Type your question here (or upload an image)

1827 tutors are online

Brown University

1271 Tutors

California Institute of Technology
2131 Tutors

Carnegie Mellon University
982 Tutors

Columbia University

1256 Tutors

Dartmouth University

2113 Tutors

Emory University

2279 Tutors

Harvard University

599 Tutors

Massachusetts Institute of Technology2319 Tutors

New York University

1645 Tutors

Notre Dam University

1911 Tutors

Oklahoma University

2122 Tutors

Pennsylvania State University

932 Tutors

Princeton University

1211 Tutors

Stanford University

983 Tutors

University of California

1282 Tutors

Oxford University

123 Tutors

Yale University

2325 Tutors