Europese Gemeenschappen

May 20th, 2015
Studypool Tutor
West Liberty University
Price: $25 USD

Tutor description

 Supranationaal: Interne markt, EMU, Ruimte voor vrijheid, veiligheid en rehct (RVVR), inclusief en (PJC) PJSS, enz.  Intergouvernementeel: CFSP.

Word Count: 610
Showing Page: 1/3
BER hc 1VK nam het initiatief voor USE zonder VK.Benelux (1947).OEEC (1948). Organisatie om de marshallhulp te verdelen, en voor economisch herstel. Europa als bolwerk tegen SU. In 1969 vervangen door OECD. RvE (1949). Is intergouvernmenteel en daardoor niet daadkrachtig. Mensenrechtenvereniging.EVRM (1950). Protocollen izjn aanhangsels bij het verdrag met hetzelfde effect als een verdragswijziging. Dit verdrag heeft een hof en daardoor daadkrachtiger.EGKS (1951). Schumanplan (9 mei 1950). Eerste deels supranationale verdrag.Instellingen. Hoge authoriteit (Commissie). Eerste supranationale institutie, onafhankelijk van de lidstaten. Gemeenschappelijke markt voor kolen en staal. Fr, De, BeNeLux, It.In werking gebracht in 1952. Onderhandeling, ondertekening, ratificatie, inwerkingtreding.EEG en EGA (Euratom)EDA (Militaire samenwerking) misluktePlan Beyen; rapport Spaak. Als

Review from student

Studypool Student
" Wow this is really good.... didn't expect it. Sweet!!!! "
Ask your homework questions. Receive quality answers!

Type your question here (or upload an image)

1830 tutors are online

Brown University

1271 Tutors

California Institute of Technology
2131 Tutors

Carnegie Mellon University
982 Tutors

Columbia University

1256 Tutors

Dartmouth University

2113 Tutors

Emory University

2279 Tutors

Harvard University

599 Tutors

Massachusetts Institute of Technology2319 Tutors

New York University

1645 Tutors

Notre Dam University

1911 Tutors

Oklahoma University

2122 Tutors

Pennsylvania State University

932 Tutors

Princeton University

1211 Tutors

Stanford University

983 Tutors

University of California

1282 Tutors

Oxford University

123 Tutors

Yale University

2325 Tutors