Case study DANH SÁCH THÀNH VIÊN NHÓM

May 29th, 2015
Studypool Tutor
Oklahoma State University
Course: general
Price: $30 USD

Tutor description

Hiệu quả học hỏi giúp tiết kiệm chi phí do học hỏi từ thực hành. Với một công việc khi được làm đi làm lại nhiều lần thì bạn sẽ biết cách để cải tiến quy trình làm việc hoặc học hỏi từ các thành viên của công ty trên toàn cầu hay từ thực tiễn bên ngoài để tăng năng suất lao động qua đó giúp cắt giảm chi phí.

Word Count: 7134
Showing Page: 1/19
DANH SCH THNH VIN NHMSTTM SVH v tnim ng ghp vo bi tiu lun ca nhmNhn xt ca ging vinim cui cng1030325090149Lu Vn i8/102030325090L Th M Dung7/103030325090161V Ngc D9/104030325090032Nguyn Vn Hi10/105030325090048Trn nh Lng9/106030325090Trnh Th Minh8/107030325090Lu Th Kim Ngc8/108030325090Nguyn Hu Thanh8/109030325090098Nguyn Vn Thnh7/1010030325090093Nguyn Xun Thy8/10Phn mt: gii thiu cc chin lc kinh doanh quc tCc cng ty cnh tranh trong th trng ton cu thng i mt vi hai loi p lc cnh tranh: p lc ct gim chi ph, v p lc p ng yu cu ti a phng.I. p lc ct gim chi ph v phng php ct gim chi ph trong doanh nghip.p lc gim chi ph l ln nht khi:Khi gi l v kh cnh tranh chnhKhi i th cnh tranh ch yu l da vo chi ph thpNi c cng sut d tha lin tcNi m ngi tiu dng c quyn lc v i mt vi chi ph chuyn i thp.Phng php ct gim chi ph trong doanh nghip1. nh v kinh tChng ta bit t cc chng trc rng cc quc gia khc nhau v kch thc, bao gm c nhng khc

Review from student

Studypool Student
" Friend recommended me, and managed to get a slight discount. Great work from the tutor and had no issues with plagiarism, which I was super worried about. "
Ask your homework questions. Receive quality answers!

Type your question here (or upload an image)

1824 tutors are online

Brown University

1271 Tutors

California Institute of Technology
2131 Tutors

Carnegie Mellon University
982 Tutors

Columbia University

1256 Tutors

Dartmouth University

2113 Tutors

Emory University

2279 Tutors

Harvard University

599 Tutors

Massachusetts Institute of Technology2319 Tutors

New York University

1645 Tutors

Notre Dam University

1911 Tutors

Oklahoma University

2122 Tutors

Pennsylvania State University

932 Tutors

Princeton University

1211 Tutors

Stanford University

983 Tutors

University of California

1282 Tutors

Oxford University

123 Tutors

Yale University

2325 Tutors