6. tematska jedinica (str 566-568, 584-589)

Jun 2nd, 2015
Studypool Tutor
Louisiana State University - Shreveport
Price: $10 USD

Tutor description

- strateški plan tržišta – pregled metoda i resursa koji su potrebni za ostvarenje ciljeva organizacije unutar specifičnog ciljnog tržišta; uzima u obzir proizvodnju, financije i kadrove te okoliš

Word Count: 1704
Showing Page: 1/4
MARKETING- skripta za II. kolokvij -6. tematska jedinica (str 566-568, 584-589)- strate?ki plan tr?i?ta - pregled metoda i resursa koji su potrebni za ostvarenje ciljeva organizacije unutar specifi?nog ciljnog tr?i?ta; uzima u obzir proizvodnju, financije i kadrove te okoli?- sastavnice strate?kog plana tr?i?ta - okolina - pravne, regulativne, politi?ke, tehnolo?ke, socijalne te ekonomske i konkurentske snage; - op?i ciljevi organizacije, mogu?nost organizacije, resursi organizacije ? korporativna strategija ? ciljevi marketinga ? marketin?ke strategije ili program (izbor i analiza ciljnih tr?i?ta te razvoj marketin?kih spletova)- strate?ka poslovna jedinica (SPJ) - dizija, proizvodna linija ili profitni centar unutar roditeljske kompanije- proces strate?kog planiranja tr?i?ta rezultira marketin?kom strategijom koja ?ini okvir za marketin?ki plan- marketin?ki plan - uklju?uje okvir i ?itav skup aktivnosti koje treba provesti; pisani dokument ili nacrt na osnovi kojeg se primjenjuju i nadziru aktivnosti marketinga pojedine organizacije; prvenstveno se bavi implementacijom marketin?ke strategije koja se odnosi na ciljna tr?i?ta i marketin?ki splet,- moraju: 1.

Review from student

Studypool Student
" Thanks for the help. "
Ask your homework questions. Receive quality answers!

Type your question here (or upload an image)

1822 tutors are online

Brown University

1271 Tutors

California Institute of Technology
2131 Tutors

Carnegie Mellon University
982 Tutors

Columbia University

1256 Tutors

Dartmouth University

2113 Tutors

Emory University

2279 Tutors

Harvard University

599 Tutors

Massachusetts Institute of Technology2319 Tutors

New York University

1645 Tutors

Notre Dam University

1911 Tutors

Oklahoma University

2122 Tutors

Pennsylvania State University

932 Tutors

Princeton University

1211 Tutors

Stanford University

983 Tutors

University of California

1282 Tutors

Oxford University

123 Tutors

Yale University

2325 Tutors