research paper filipino

Feb 3rd, 2012
Studypool Tutor
Price: $5 USD

Tutor description

research paper college

Word Count: 3942
Showing Page: 1/27
Kagawaran ng EdukasyonLungsod ng KidapawanMataaas na Paaralan ng Lungsod ng KidapawanIsang Pag-aaral sa mga Dahilan at Epekto ng Pagiging Huli ng mga Estudyante saMataaas na Paaralan ng Lungsod ng KidapawanArnie A. CuaboErnest Allen Del NorteMac Yvonn Ray GomezAnthony B. SabaysabayMarianne Charisse T. CoralesBerthel Lyn T. GumapacAlfare Tia Marie L. HenryKim L. NacionalesLouise Cassandra RoaYdgene Mae SoriaKlyn Venus VillavitoMarso 2010Talaan ng NilalamanAbstrakKabanata IPanimulaKahalagan ng Pag-aaralPaglalahad ng SuliraninSaklaw at Delimitasyon ng Pag-aaralDepinisyon at Terminolohiyang GinamitKabanata IIKaugnay sa Literatura at Pag-aaralKabanata IIIPamamaraanKabanata IVPaglalahad ng mga DatosKabanata VPaglalagom ng mga DatosKonklusyonRekomendasyonBibliografiApendiks AAbstrakAng tesis na ito ay tungkol sa isa sa mga pangunahing problema ng mga estudyante sa Kidapawan City National Highschool, ang pagiging huli sa klase. Ang tesis na ito ay ang tungkol sa pag-aaral sa mga posibleng dahilan, epekto at solusyon sa probelmang ito. Habang tumatakbo ang oras, mas lumalala ang problemang hinaharap ng mga estudyante sa Mataas na Paaralan ng Lungsod ng Kidapawan araw-araw. Maraming maging benipaktibo ang pananaliksik na ito hindi lamang sa mga mananaliksik kung di sa mga mag-aaral, respondente, sa paaralan at sa mga mambabasa.Makikita ng lahat kung gaano kaimportante ang pagdating sa paaralan araw-araw. Para sa mga

Review from student

Studypool Student
" Excellent work as usual "
Ask your homework questions. Receive quality answers!

Type your question here (or upload an image)

1822 tutors are online

Brown University

1271 Tutors

California Institute of Technology
2131 Tutors

Carnegie Mellon University
982 Tutors

Columbia University

1256 Tutors

Dartmouth University

2113 Tutors

Emory University

2279 Tutors

Harvard University

599 Tutors

Massachusetts Institute of Technology2319 Tutors

New York University

1645 Tutors

Notre Dam University

1911 Tutors

Oklahoma University

2122 Tutors

Pennsylvania State University

932 Tutors

Princeton University

1211 Tutors

Stanford University

983 Tutors

University of California

1282 Tutors

Oxford University

123 Tutors

Yale University

2325 Tutors