SAFE MOTHERHOOD INITIATIVE DAERAH PENDANG

Jun 17th, 2015
Studypool Tutor
Academy of Art University
Price: $30 USD

Tutor description

Hayati Md. Radzi, Baizury Bashah, Ishah Rashid, Maimunah Md Noor, Azizah Ramli, Saliha Hashim, Che Olah Zakaria

Word Count: 4480
Showing Page: 1/23
SAFE MOTHERHOOD INITIATIVE DAERAH PENDANG Hayati Md. Radzi, Baizury Bashah, Ishah Rashid, Maimunah Md Noor, Azizah Ramli, Saliha Hashim, Che Olah Zakaria TAJUK: Meningkatkan pengamalan perancang keluarga di kalangan ibu berisiko tinggi di daerah Pendang dari 45.8% ke 80 % menjelang tahun akhir tahun 2004 1.0 PENDAHULUAN LATAR BELAKANG Daerah Pendang dengan keluasan 626.14 km persegi dengan jumlah penduduk sejumlah 97,850 yang terdiri dari 80% Melayu, 7.9 % Cina , 7.7 % Siam dan 1.4 % India dan lain-lain bangsa. Pekerjaan utama penduduk di daerah Pendang adalah dalam sektor pertanian, penoreh, pesawah, berniaga, pekerja kilang, peniaga dan kakitangan kerajaan. Fasiliti kesihatan di daerah Pendang adalah terdiri dari 3 buah klinik Kesihatan serta 17 buah Klinik Desa yang memberi kemudahan kesihatan kepada masyarakat di daerah ini. Hospital terdekat iaitu Hospital Alor Star adalah terletak 30 km dari Pendang. Perkhidmatan kesihatan mudah diperolehi dengan terdapatnya kemudahan jalanraya yang menghubungi hampir 90% kampong-kampong di daerah ini. Rata-rata di kawasan pendalaman masyarakat menggunakan kenderaan bermotor sebagai pengangkutan untuk perhubungan. Bekalan air dan tandas mencapai hampir 100%. Masalah kesihatan yang dikenalpasti di daerah Pendang bagi bahagian Kesihatan Ibu dan anak ialah seperti masalah anaemia yang masih di pantau dalam Projek SMI tahun 2002 dan adalah berterusan, masalah kedua adalah liputan imunisasi boost

Review from student

Studypool Student
" The best tutor out there!!!! "
Ask your homework questions. Receive quality answers!

Type your question here (or upload an image)

1830 tutors are online

Brown University

1271 Tutors

California Institute of Technology
2131 Tutors

Carnegie Mellon University
982 Tutors

Columbia University

1256 Tutors

Dartmouth University

2113 Tutors

Emory University

2279 Tutors

Harvard University

599 Tutors

Massachusetts Institute of Technology2319 Tutors

New York University

1645 Tutors

Notre Dam University

1911 Tutors

Oklahoma University

2122 Tutors

Pennsylvania State University

932 Tutors

Princeton University

1211 Tutors

Stanford University

983 Tutors

University of California

1282 Tutors

Oxford University

123 Tutors

Yale University

2325 Tutors