CASE STUDY: Nursing History

Jun 18th, 2015
Studypool Tutor
Alabama State University
Price: $25 USD

Tutor description

The client verbalized “Nakaranas na ako na magkaroon ng Bulutong, nagkabeke na rin ako, oo syempre naman nilagnat na ako. May allegy rin ako sa alikabok. Nakumpleto ko yung mga baku-bakuna na iyan sabi sa akin ng nanay ko. May allergy ako sa malalansang pagkain, tulad ng itlog, sa seafoods, especially yang hipon. Allergic din ako sa alikabok, madalas ako bumabahing kapag pumasok sa ilong ko yang alikabok nayan.” “Nung limang taon ako, sabi sa akin ng nanay ko na nalaglag ako sa tricycle at nabagok daw ako tapos maraming dugo ang lumabas sa ulo ko kwento sa akin ng nanay ko. Dahil masyadong maraming dugo ang lumalabas at hindi humihinto, kinailangan na tahiin , kaya nga natahi tong ulo ko eh, dito sa may bandang noo ko.”

Word Count: 5585
Showing Page: 1/20
I. Biographic DataName: Address: Age: Gender: Male Religious Affiliation: Marital Status: Occupation: Room and Bed #:Chief Complaint: Provisional Diagnosis: Attending Physician: II. Nursing Historya. Past Health HistoryThe client verbalized "Nakaranas na ako na magkaroon ng Bulutong, nagkabeke na rin ako, oo syempre naman nilagnat na ako. May allegy rin ako sa alikabok. Nakumpleto ko yung mga baku-bakuna na iyan sabi sa akin ng nanay ko. May allergy ako sa malalansang pagkain, tulad ng itlog, sa seafoods, especially yang hipon. Allergic din ako sa alikabok, madalas ako bumabahing kapag pumasok sa ilong ko yang alikabok nayan.""Nung limang taon ako, sabi sa akin ng nanay ko na nalaglag ako sa tricycle at nabagok daw ako tapos maraming dugo ang lumabas sa ulo ko kwento sa akin ng nanay ko. Dahil masyadong maraming dugo ang lumalabas at hindi humihinto, kinailangan na tahiin , kaya nga natahi tong ulo ko eh, dito sa may bandang noo ko.""Madalas pag may nararamdaman akong masakit iniinoman ko na lang ng paracetamol o kaya naman pas masakit ang mga kasukasuan ko tulad ng muscle pain o kaya headache ibuprofen ang iniinom ko."b. History of Present Illness: N/Ac. Family History: "Ang lola ko diabetic siya, tapos ang lolo ko naman hypertensive, wala na sila pareho, namatay na. Ang Mama ko normal hypertensive o kaya naman diabetic, ang Papa ko lang ang Hypertensive wala naming sakit ang mga kapatid ko."d. Obstetric History (OB cases

Review from student

Studypool Student
" Goes above and beyond expectations ! "
Ask your homework questions. Receive quality answers!

Type your question here (or upload an image)

1820 tutors are online

Brown University

1271 Tutors

California Institute of Technology
2131 Tutors

Carnegie Mellon University
982 Tutors

Columbia University

1256 Tutors

Dartmouth University

2113 Tutors

Emory University

2279 Tutors

Harvard University

599 Tutors

Massachusetts Institute of Technology2319 Tutors

New York University

1645 Tutors

Notre Dam University

1911 Tutors

Oklahoma University

2122 Tutors

Pennsylvania State University

932 Tutors

Princeton University

1211 Tutors

Stanford University

983 Tutors

University of California

1282 Tutors

Oxford University

123 Tutors

Yale University

2325 Tutors