DE INVLOED VAN CULTURELE UITINGEN OP DE MAATSCHAPPELIJKE

Jun 18th, 2015
Studypool Tutor
Albany State University
Price: $25 USD

Tutor description

Het bovenstaande citaat komt uit de tekst van ‘I-Feel-Like-I'm-Fixin'-to-Die Rag’ van Joe Macdonald. Dit is een voorbeeld van een uiting van protest tegen de Vietnamoorlog. Deze vorm van protest wordt hier versterkt door de contradictie die plaatsvindt in de laatste zin. Door te zingen: ‘Whoopee! We’re all gonna die’, verwerkt de artiest een vorm van spot in zijn lied waarmee hij vervolgens reageert op het beleid van de Amerikaanse regering ten aanzien van Vietnam. Popmuziek geeft net zoals fotografie en poëzie de mogelijkheid aan kunstenaars om op een effectieve manier te reageren op politieke onderwerpen, zoals oorlog. Dit essay gaat in op de oorlogskritiek door middel van verschillende kunstvormen, zoals popmuziek, fotografie en poëzie. Mijn hypothese is: Zijn popmuziek, fotografie en poëzie in staat een omslag teweeg te brengen in het politieke debat van oorlog? En waaruit bestaat het vermogen van kunst om dit te bereiken?

Word Count: 1906
Showing Page: 1/8
OORLOGSBEELD: POPMUZIEK, POZIE ENFOTOGRAFIEDE INVLOED VAN CULTURELE UITINGEN OP DEMAATSCHAPPELIJKE BEELDVORMING VANOORLOGDOORDANILLE DE ROOSTUDENTNR. 3200183OORLOGSBEELD: POPMUZIEK, POZIE EN FOTOGRAFIEDE INVLOED VAN CULTURELE UITINGEN OP DE MAATSCHAPPELIJKE BEELDVORMINGVAN OORLOGIntroductieAnd It's One, Two, Three,What Are We Fighting For?Don't Ask Me, I Don't Give A Damn,Next Stop Is Vietnam;And It's Five, Six, Seven,Open Up The Pearly Gates,Well There Ain't No Time To Wonder Why,Whoopee! We're All Gonna Die.Het bovenstaande citaat komt uit de tekst van I-Feel-Like-I'm-Fixin'-to-Die Rag van JoeMacdonald. Dit is een voorbeeld van een uiting van protest tegen de Vietnamoorlog.Deze vorm van protest wordt hier versterkt door de contradictie die plaatsvindt in delaatste zin. Door te zingen: Whoopee! Were all gonna die, verwerkt de artiest een vormvan spot in zijn lied waarmee hij vervolgens reageert op het beleid van de Amerikaanseregering ten aanzien van Vietnam. Popmuziek geeft net zoals fotografie en pozie demogelijkheid aan kunstenaars om op een effectieve manier te reageren op politiekeonderwerpen, zoals oorlog. Dit essay gaat in op de oorlogskritiek door middel vanverschillende kunstvormen, zoals popmuziek, fotografie en pozie. Mijn hypothese is:Zijn popmuziek, fotografie en pozie in staat een omslag teweeg te brengen in hetpolitieke debat van oorlog? En waaruit bestaat het vermogen van kunst om dit tebereiken?

Review from student

Studypool Student
" Thank you, Thank you, for top quality work, this is your guy!! "
Ask your homework questions. Receive quality answers!

Type your question here (or upload an image)

1825 tutors are online

Brown University

1271 Tutors

California Institute of Technology
2131 Tutors

Carnegie Mellon University
982 Tutors

Columbia University

1256 Tutors

Dartmouth University

2113 Tutors

Emory University

2279 Tutors

Harvard University

599 Tutors

Massachusetts Institute of Technology2319 Tutors

New York University

1645 Tutors

Notre Dam University

1911 Tutors

Oklahoma University

2122 Tutors

Pennsylvania State University

932 Tutors

Princeton University

1211 Tutors

Stanford University

983 Tutors

University of California

1282 Tutors

Oxford University

123 Tutors

Yale University

2325 Tutors