QR code Marketing – Lý thuyết và 50 Case study

Jun 18th, 2015
Studypool Tutor
Alabama State University
Price: $25 USD

Tutor description

Hiện nay hàng trăm triệu thiết bị Mobile trên TG đã dùng QR Code. QR Code lưu trữ một địa chỉ hay đừơng link. Nó có thể xuất hiện ở mọi nơi: trên tạp chí, bảng hiệu, xe bus, danh thiếp hay bất cứ thứ gì người dùng cần biết thông tin. Người dùng với một điện thọai chụp ảnh đi kèm là một phân mềm đọc barcode đúng chuẩn sẽ có thể quét qua hình ảnh và trình duyệt webtrên máy sẽ vào ngay link vừa tìm được.

Word Count: 2272
Showing Page: 1/13
QR code Marketing L thuyt v 50 Case studyTng quan Hin nay hng trm triu thit b Mobile trn TG dng QR Code. QR Code lu tr mt a ch hay ng link. N c th xut hin mi ni: trn tp ch, bng hiu, xe bus, danh thip hay bt c th g ngi dng cn bit thng tin. Ngi dng vi mt in thai chp anhi km l mt phn mm c barcode ng chun s c th qut qua hnh nh v trnh duyt webtrn may s vo ngay link va tm c. Hin nay, QR Code c Google (www.google.com) bo tr v pht trin, tr thnh chun hon ton m khc vi trc y. QR Code ngy cng xut hin nhiu trn cc sn phm v dch v ca Google nh Google Chart hay Google Map. QR code ca Vinalink.com - Bn dng thit b Mobile hay thit b c PR code n t ng m trnh duyt v browse website Vinalink.com QR Code lu tr mt a ch hay ng link. N c th xut hin mi ni: trn tp ch, bng hiu, xe bus, danh thip hay bt c th g ngi dng cn bit thng tin. Ngi dng vi mt in thai chp anhi km l mt phn mm c barcode ng chun s c th qut qua hnh nh v trnh duyt web trn may s vo ngay link va tm

Review from student

Studypool Student
" This tutor is great! "
Ask your homework questions. Receive quality answers!

Type your question here (or upload an image)

1831 tutors are online

Brown University

1271 Tutors

California Institute of Technology
2131 Tutors

Carnegie Mellon University
982 Tutors

Columbia University

1256 Tutors

Dartmouth University

2113 Tutors

Emory University

2279 Tutors

Harvard University

599 Tutors

Massachusetts Institute of Technology2319 Tutors

New York University

1645 Tutors

Notre Dam University

1911 Tutors

Oklahoma University

2122 Tutors

Pennsylvania State University

932 Tutors

Princeton University

1211 Tutors

Stanford University

983 Tutors

University of California

1282 Tutors

Oxford University

123 Tutors

Yale University

2325 Tutors