TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN

Jun 22nd, 2015
Studypool Tutor
University of California - Riverside
Course: general
Price: $25 USD

Tutor description

Mỗi năm các trường khối kinh tế đào tạo được khoảng 50-60.000 cử nhân, họ đang là những nhân tố bổ sung nhân lực cho nền kinh tế đang trong giai đoạn phát triển mạnh mẽ.

Word Count: 38418
Showing Page: 1/55
TRNG I HC QUY NHNKHOA TCNH & QTKD TI NGHIN CU KHOA HC PHNG PHP HC CA SINH VIN CC NGNH KINH T V QUN TR KINH DOANHSinh vin thc hin:L Trung VnLp:TCNH 31BGio vin hng dn: Th.S Trnh Th Thy HngQuy Nhn, thng 4 nm 2010 MC LCLI M U4TM TT THUYT MINH TI5 1. Tnh cp thit v mc tiu ca ti nghin cu5 2. Ni dung nghin cu v tin thc hin5 3. i tng nghin cu v phng php nghin cu6 4. Sn phm ca ti nghin cu v ng dng7CHNG 1: NHNG VN L LUN V PHNG PHP HC I HC81.1 Mc tiu ca phng php hc i hc81.2 Gio dc i hc S khc bit so vi gio dc ph thng81.3 Bi cnh pht trin ca gio dc i hc101.4 Hc tp cc thang bc ca qu trnh nhn thc11 1.5 B quyt hc tt v chun b thnh t12 1.6 Phng php hc i hc161.6.1 Phng php tm c ti liu v ghi nh tt1.6.2 K nng hc nhm hiu qu1.6.3 Xy dng mi trng hc tp phong php hc nh1.6.4 K nng lp k hoch hc tp1.6.5 Phng php hc tp trn lp1.6.6

Review from student

Studypool Student
" Wow this is really good.... didn't expect it. Sweet!!!! "
Ask your homework questions. Receive quality answers!

Type your question here (or upload an image)

1825 tutors are online

Other Documents

06/22/2015
06/22/2015
06/22/2015

Brown University

1271 Tutors

California Institute of Technology
2131 Tutors

Carnegie Mellon University
982 Tutors

Columbia University

1256 Tutors

Dartmouth University

2113 Tutors

Emory University

2279 Tutors

Harvard University

599 Tutors

Massachusetts Institute of Technology2319 Tutors

New York University

1645 Tutors

Notre Dam University

1911 Tutors

Oklahoma University

2122 Tutors

Pennsylvania State University

932 Tutors

Princeton University

1211 Tutors

Stanford University

983 Tutors

University of California

1282 Tutors

Oxford University

123 Tutors

Yale University

2325 Tutors