TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN

Jun 22nd, 2015
Studypool Tutor
University of California - Riverside
Course: general
Price: $25 USD

Tutor description

Mỗi năm các trường khối kinh tế đào tạo được khoảng 50-60.000 cử nhân, họ đang là những nhân tố bổ sung nhân lực cho nền kinh tế đang trong giai đoạn phát triển mạnh mẽ.

Word Count: 38418
Showing Page: 1/55
TRNG I HC QUY NHNKHOA TCNH & QTKD TI NGHIN CU KHOA HC PHNG PHP HC CA SINH VIN CC NGNH KINH T V QUN TR KINH DOANHSinh vin thc hin:L Trung VnLp:TCNH 31BGio vin hng dn: Th.S Trnh Th Thy HngQuy Nhn, thng 4 nm 2010 MC LCLI M U4TM TT THUYT MINH TI5 1. Tnh cp thit v mc tiu ca ti nghin cu5 2. Ni dung nghin cu v tin thc hin5 3. i tng nghin cu v phng php nghin cu6 4. Sn phm ca ti nghin cu v ng dng7CHNG 1: NHNG VN L LUN V PHNG PHP HC I HC81.1 Mc tiu ca phng php hc i hc81.2 Gio dc i hc S khc bit so vi gio dc ph thng81.3 Bi cnh pht trin ca gio dc i hc101.4 Hc tp cc thang bc ca qu trnh nhn thc11 1.5 B quyt hc tt v chun b thnh t12 1.6 Phng php hc i hc161.6.1 Phng php tm c ti liu v ghi nh tt1.6.2 K nng hc nhm hiu qu1.6.3 Xy dng mi trng hc tp phong php hc nh1.6.4 K nng lp k hoch hc tp1.6.5 Phng php hc tp trn lp1.6.6

Review from student

Studypool Student
" Top quality work from this guy! I'll be back! "
Ask your homework questions. Receive quality answers!

Type your question here (or upload an image)

1819 tutors are online

Other Documents

06/22/2015
06/22/2015
06/22/2015

Brown University





1271 Tutors

California Institute of Technology




2131 Tutors

Carnegie Mellon University




982 Tutors

Columbia University





1256 Tutors

Dartmouth University





2113 Tutors

Emory University





2279 Tutors

Harvard University





599 Tutors

Massachusetts Institute of Technology



2319 Tutors

New York University





1645 Tutors

Notre Dam University





1911 Tutors

Oklahoma University





2122 Tutors

Pennsylvania State University





932 Tutors

Princeton University





1211 Tutors

Stanford University





983 Tutors

University of California





1282 Tutors

Oxford University





123 Tutors

Yale University





2325 Tutors